Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Молодіжна преса України історія і сучасність.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
168.48 Кб
Скачать

1.3 Молодіжні видання незалежної України

Щодо молодіжніх видань незалежної України, то велику частину з них займають Студентські ЗМІ.

Сьогодні в Україні кожен солідний університет видає свою студентську газету (в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка виходить газета «Університет», в Національному університеті «Київський політехнічний інститут» - газета «Київський політехнік», у Львівському національному університеті імені І. Франка - «Каменяр », в Тернопільській академії народного господарства -« Академія », в Острозькій академії -« Острозька академія »). У всіх той чи інший формат і різну кількість сторінок, і іноді вони є чи не єдиним масовим джерелом інформації для молоді. Але кожна така газета перш за все - виразник ідей адміністрації навчального закладу. На противагу до цих видань молодь створює «самвидавні» газети. З більш широким входженням у наше життя Інтернету у нас з'явилася можливість створювати мережеві ЗМІ («Бонет», «Студентський портал», «Колега»). У першу чергу творцем таких електронних газет виступає сам читач, бо майже завжди пише відгуки на запропоновані матеріали, а іноді стає послідовним учасником. Існує думка, що за таким видом молодіжної преси - майбутнє, адже це досить дешевий і дієвий спосіб поширення інформації. Для створення електронної газети потрібні лише комп'ютер і вихід в Інтернет.

Студентська друкована преса сьогодні виглядає не так строкато, як, скажімо, загальнополітичні видання. Причина цього банальна: коштів фінансування, що виділяються навчальним закладом, ледве вистачає на елементарну друк, про колір і гарному папері можуть говорити одиниці. Тиражі студентських газет сьогодні не дуже великі, більше двох тисяч примірників майже не буває, рекламодавець також не спокушається таким накладом, а переважна більшість студентських газет не виписуються і не продаються. Винятком є хіба що «Аудиторія», що має загальнодержавну сферу розповсюдження і на яку можна підписатися в будь-якому куточку України. Але левова частка матеріалів у ній - місцевого характеру. Однак у студентської преси все ж таки є свої перспективи, тому що студентство і далі все активніше входить в суспільне життя, і скоро назріє потреба створення загальнодержавного студентського видання.

Висновки: Історія української молодіжної преси почалася з 1860р.,коли студенти Київського університету почали видавати рукописний журнал «Самостійне слово». Перші самостійні молодіжні видання з'явилися в країні вже в жовтні-листопаді 1917 р. Вони активно брали участь в молодіжному революційному русі, часто нагадували агітки. Перший радянський журнал для дітей «Північне сяйво» (1919-20) був заснований М. Горьким. Піонерські журнали - в СРСР, масові дитячі літературно-художні та громадсько-політичні періодичні видання ЦК ВЛКСМ, виникли на початку 20-х рр. Сьогодні в Україні кожен солідний університет видає свою студентську газету.

Глава 2. Особливості сучасної молодіжної преси України

2.1 Особлівості аудіторії молодіжніх змі

Молодь - майбутнє будь-якого суспільства. Від того, з яким багажем знань, умінь, духовного досвіду вона вийде в самостійне життя, залежать перспективи соціального, економічного, культурного, інформаційного розвитку держави. У формуванні молодого покоління важливу роль відіграють засоби масової інформації. Через них даються зразки поведінки, стиль життя, з їх допомогою формуються моральні основи.

Особливості молодіжної аудиторії:

- Молодь визнається однорідної віковою групою з єдиними психологічними характеристиками і соціальними потребами;

- Молодість - особлива щабель у розвитку особистості. Моделі поведінки і цінності, засвоювані молодими людьми в цей період, стають ідеологічними орієнтирами, не мінливими в подальшому;

- Перехід від дитячої залежності до дорослої самостійності включає в себе так звану фазу «бунтарства», яка є частиною культурної традиції, що передається від одного покоління до іншого.

Молодіжна журналістика - самостійна ланка загальної системи засобів масової інформації. Вона залучає підростаюче покоління до інтелектуального і духовного потенціалу суспільства, є важливим каналом передачі інформації від старшого покоління до молодшого і одночасно засобом комунікації, що дозволяє спілкуватися один з одним. З її допомогою юна аудиторія пізнає світ.

Специфіка журналістики для молоді визначається чітко вираженою вікової орієнтованістю на дитячу та юнацьку аудиторію. У зв'язку з цим у неї застосовуються особливі, специфічні прийоми відображення дійсності, власні виражальні засоби, форми, способи контакту з аудиторією. Будучи важливим елементом системи виховання дітей і підлітків, вона активно взаємодіє як з іншими компонентами ЗМІ, адресованими цієї аудиторії (теле-і радіожурналістики), так і з різними соціальними інститутами, які беруть участь у педагогічному процесі (освітою, наукою, культурою). Молодіжної друку властиво більш активне залучення різних груп аудиторії до виробництва масової інформації.

Основним тіпоформірующім ознакою молодіжних видань є характер аудиторії, на яку вони розраховані, адже невікових дистанція між самими молодшими її читачами і самими старшими значна: вони знаходяться на різних стадіях біологічного, психологічного та соціального розвитку. Вікові особливості цієї читацької аудиторії та своєрідність роботи з кожною з вікових груп визначили виникнення різних типів видань.Знання вікових особливостей допомагає редакції враховувати інтереси і задовольняти потреби юної аудиторії. В залежності від того, на який вік розрахована видання, редакція визначає його зміст, структуру, форму, об'єм. Враховуються і соціально-психологічні характеристики читачів.

Соседние файлы в предмете Журналистика