Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторний пр. Химия ч.22.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Контрольні запитання і задачі

  1. Напишіть електронні формули атомів Цинку, Кадмію і Меркурію, вкажіть можливі ступені окиснення.

  2. Порівняйте відношення Цинка, Кадмія і Ртуті до води, лугів, розведеної та концентрованої сульфатної і нітратної кислот.

  3. Чому цинк гідроксид розчиняється і в лугах і в NH4OH тоді як кадмій гідроксид розчиняється тільки в NH4 OH. Складіть йонні і йонно-молекулярні рівняння відповідних реакцій.

  4. Поясніть здатність сполук ртуті (І) до реакцій самоокиснення-самовідновлення. Складіть електронні і молекулярні рівняння реакцій каломелі Hg2Cl2: а) з хлором; б) з розчином SnCl2.

  5. Написати рівняння реакцій відповідних перетворень:

а) ZnO→ Zn →Na2[Zn(OH)4] → ZnSO4 → [Zn(NH3)4]SO4 →ZnSO4

б) HgS → Hg → Hg(NO3)2 → HgI2 → K2[HgI4].

6. Складіть електронні і молекулярні рівняння реакцій:

а) Zn + NaNO3 + NaOH → NH3 + …

б)Cd + KMnO4 +H2SO4

Список використаної літератури

1 Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высш. шк., 1998 - 743с.

2 Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії. – Львів: Світ, 2000. – 424с.

3 Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. К.: Ірпінь, ВТФ „Перун”, 1998. – 480 с.

4 Неділько С.А., Попель П.П. Загальна і неорганічна хімія: задачі та вправи. – К.: Либідь, 2001.– 400с.

5 Друзяк З.В. Лабораторний практикум з загальної і неорганічної хімії. Навчальний посібник. –Херсон, ХДТУ, 2002. – 125 с.

6 Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія: практикум з загальної і неорганічної хімії. Навчальний посібник для вузів. К.: Либідь, 2003. – 208 с.

7 Левітін Є.Я,, Бризицька А.М., Клює ва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. Підручник. Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 468 с.

8 Карнаухов О.І., Мельничук Д.О., Чеботько К.О., Капілевич В.А. Загальна та біонеорганічна хімія. Підручник для студентів сільськогосподарських спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів/ Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 544 с.

Зміст

Передмова 3

Тема1. Комплексні сполуки 4

Лабораторна робота 6

Контрольні запитання та задачі 8

Тема 2. Лужні метали 10

Лабораторна робота 12

Контрольні запитання та задачі 13

Тема 3. Берилій. Магній. Лужноземельні метали 14

Лабораторна робота 18

Контрольні запитання та задачі 20

Тема 4. Бор та алюміній 21

Лабораторна робота 24

Контрольні запитання та задачі 26

Тема 5. Карбон силіцій та їх сполуки 27

Лабораторна робота 34

Контрольні запитання та задачі 35

Тема 6. Станум, плюмбум та їх сполуки 36

Лабораторна робота 41

Контрольні запитання та задачі 42

Тема 7. Нітроген та його сполуки 42

Лабораторна робота 53

Контрольні запитання та задачі 54

Тема 8. р-елементи VI групи 55

Лабораторна робота 64

Контрольні запитання та задачі 66

Тема 9. р-елементи VІІ групи 67

Лабораторна робота 83

Контрольні запитання та задачі 84

Тема 10. Хром та його сполуки 85

Лабораторна робота 89

Контрольні запитання та задачі 90

Тема 11. Манган та його сполуки 91

Лабораторна робота 94

Контрольні запитання та задачі 95

Тема 12. Ферум. Кобальт. Нікель 96

Лабораторна робота 103

Контрольні запитання та задачі 105

Тема 13. Купрум. Аргентум 106

Лабораторна робота 112

Контрольні запитання та задачі 113

Тема 14. Цинк. Кадмій. Меркурій 114

Лабораторна робота 119

Контрольні запитання та задачі 120

Список використаної літератури 121

122

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.