Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародне приватне право. Робоча програма Аліє....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
529.92 Кб
Скачать

Тема 7. Правочини та зобов’язання в міжнародному приватному праві.

Мета:

Контроль і розширення знань студентів.

Забезпечення:

опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники і особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.

Тривалість:

1\1 години

План семінару:

 1. Поняття та види правочинів з іноземним елементом. Сфера дії права, що застосовується до правочину.

 2. Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань у МПП. Автономія волі сторін у колізійному праві України.

 3. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Віденська конвенція ООН “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів”.

 4. Поняття та види міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні організації та їх роль в уніфікації законодавства про міжнародні перевезення.

 5. Міжнародні морські перевезення. Конвенція ООН про морське перевезення вантажів 1978 р. Міжнародна морська організація (ІМО).

 6. Міжнародні залізничні перевезення. Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р.

 7. Міжнародні автомобільні перевезення. Конвенція про договори міжнародного дорожного перевезення вантажів (КДПВ) 1956 р.

 8. Види позадоговірних зобов’язань, ускладнених іноземним елементом, та колізійні підходи до їх регулювання.

Список нормативних актів

та літератури

Мережко А.А. Транснациональное торговое право (lex mercatoria). – К.: Таксон, 2002. – 464 с.

Покрещук О.О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 511 с.

Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти. – К.: МАУП, 2004. – 576 с.

Степанюк А.А. Міжнародне приватне право: Підручник. – Х.: Кроссроуд, 2008. – 610 с.

Задорожна С.М. Автономія сторін в міжнародному приват- ному праві: Дис... канд. юрид. наук : 12.00.03. – Чернівці, 2006.

Тема 8. Трудові відносини в міжнародному приватному праві.

Мета:

Контроль і розширення знань студентів.

Забезпечення:

опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники і особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.

Тривалість:

1\1 години

План семінару:

 1. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин.

 2. Міжнародно-правове регулювання праці. Роль кон- венцій Міжнародної організації праці (МОП).

 3. Працевлаштування іноземців в Україні. Принцип національного режиму в галузі трудових відносин.

 4. Трудові права українських громадян за кордоном.

 5. Правове регулювання праці співробітників між- народних та міжурядових організацій.

Список нормативних актів

та літератури

Статут Міжнародної Організації Праці [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=993_154.

Довжук О.В. Правове регулювання міжнародних при- ватних трудових відносин на сучасному етапі (матеріально-правовий аспект): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. – К., 2006.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.