Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
120.83 Кб
Скачать

5. Соціально-трудове планування.

Основна мета та зміст розділів плану соціального розвитку підприємства.

Об'єктом соц. планування на підпр. є весь трудовий колектив, його соц. групи, окремі робітники і службовці, основна мета соц. планування - задоволення певних потреб членів колективу за рахунок коштів, ресурсів і можливостей підпр.

Класифікація потреб членів трудового колективу (розділи плану соц. розвитку):

1)- потреби розвитку соц. структури колективу;

2)- покращення та удосконалення умов праці;

3)- підвищення рівня життя;

4)- покращення і розвиток соц. - виробничих відносин колективу.

1) Пов'язані з забезпеченістю кадрами потрібної кваліфікації, досвідченими робітниками та молодими спеціалістами, наявністю можливостей подальшого підвищення кваліфікації.

Основні показники: чисельність робітників колективу, їх статевий, віковий склад, освітній рівень, кваліфікація, посадовий оклад, чисельність керівників, спеціалістів, службовців і робітників.

Задачі: з 1-го боку ств. умов кожному робітнику для підвищення кваліфікації, для росту освітнього рівня, розширення досвіду і в відповідності з цим надання йому відповідної праці та посади, з іншого боку забезпечення вироби, кадрами відповідної кваліфікації, нормального поновлення колективу.

Для розв'язання цих задач у підпр. повинні бути відповідні кошти: на виплату стипендій студентам, утримання ПТУ, роботу з школярами, підлітками, оплату навчання робітників і службовців на курсах підвищення кваліфікації, проведення семінарів, заходів по обміну досвідом та ін.

2) Проявляються в робітників щоденно в процесі виконання виробничих функцій. Від них залежать можливості нормального виконання ними своїх обов'язків, настрій, бажання працювати, а інколи і стан здоров'я робітника його життєдіяльність.

Показники: рівень автоматизації і механізації вироби., кільк. робочих місць, шкідливими умовами праці, забезпеченість спец, одягом і спец, харчуванням, також можуть бути подані: про працю жінок, забезпеченість конкретними засобами автоматизації і орган, техніки, загазованість і ік.

Основні заходи по покращенню умов праці: технічне переозброєння і реконструкція, підвищення охорони праці, посилення заходів техніки безпеки, створення нормальних умов праці і відпочинку, клімат психологічного розвантаження, профілактика здоров'я, покращення санітарно-побутових умов праці, використання засобів промисловості, естетики та дизайну, озелення території та приміщень.

3) Підпр. забезпечує своїх працівників грошовими доходами, частково грошовою допомогою, стипендіями, може вплинути на забезпеченість житлом, дитячими, дошкільними, оздоровчими, профілактичними закладами, об'єктами культури, спорту, відпочинку.

Показники: доходи робітників і службовців, забезпеченість їх та членів їх сімей об'єктами соц. сфери з виділенням показника забезпеченості за рахунок підпр.

Заходи: вдосконалення системи і підвищення оплати праці, підвищення матеріальної допомоги матерям з малими дітьми, малозабезпеченим ветеранам, молодим сім'ям, а також підвищення будівництва житла, об'єктів соц. культурної сфери і витрат на їх утримання.

4) Стосуються гармонії особистих відносин і інтересів, сумісності співробітників, стиля і методів, участі робітників в прийнятті рішень, розвитку у них людяної і суспільної активності в нормальному соц. кліматі(психологічного) колективу.

Заходи: витрати на проведення лекцій, співбесід, соц. досліджень, аналітичний аналіз можливих конфліктних ситуацій і методи їх вирішення.

Нормування основних цілей і перелік можливих заходів для їх досягнення. Забезпечення цього плану фін. ресурсами.

Нормування остаточного переліку планових доходів та пов'язання розрахунків з ін. розділами плану.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.