Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичні вказівки бакалавр 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
35.91 Mб
Скачать

Анотація на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

(назва ОКР)

студента Черкаського державного технологічного університету

факультету електронних технологій кафедри комп’ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні_____________________________________________

із напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» (Прилади точної механіки)

__________________________Іванова Івана Івановича________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на тему: Індикатор цифровий технологічних параметрів. ______________________

дипломний робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, яка містить 155 сторінок; графічного матеріалу – 5,5 листів креслень, 2 плакатів.

В результаті проведених конструкторських розрахунків та враховуючи мету розрахунку, було проведено модернізацію індикатора цифрового технологічних параметрів шляхом розробки блока живлення, який відповідає наступним метрологічним, масогабаритним і техніко-економічним показникам:

  • вихідна напруга постійного струму, В 24,0  1,5,

  • максимальний струм навантаження, мА 250

  • рівень пульсації вихідної напруги, не більше, % 0,5

  • живлення від мережі постійного та змінного струму напругою від 150 до 250 В

  • потужність живлення при максимальному струму, не більше, Вт 10.

В технологічному розділі дипломного проекту було зроблено аналіз технологічності конструкції друкованої плати, на основі якого розроблено комплект технологічної документації на виготовлення фотошаблону друкованої плати.

Наробіток приладу на відмову складає не менше 50000 годин, повний середній ресурс служби блоків не менше 12 років.

В економічному розділі проведений кошторис робіт науково-дослідної роботи по розробці блоку живлення.

Іванов І.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток Г2 – Рецензія

Рецензія на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

(назва ОКР)

студента Черкаського державного технологічного університету

факультету електронних технологій кафедри комп’ютеризованих та______ інформаційних технологій у приладобудуванні_______________________

зі спеціальності 6.051003 «Приладобудування» (Прилади точної механіки)

________________________Іванова Івана Івановича_____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на тему: Індикатор цифровий технологічних параметрів._____________________________

дипломна робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, яка містить 155 сторінок; графічного матеріалу – 5,5 листів креслень, 2 плакати.

Відповідність проекту спеціальності та завданню дипломна робота відповідає спеціальності та технічному завданню _______­­­­­­­­_____________________________________

Актуальність теми роботи дипломна робота пов’язана з модернізацією блока живлення індикатора цифрового технологічного параметру та розробкою проточного датчика концентрації рН технологічних рідин_____________________________________________

Відповідність сучасному рівню розвитку науки і техніки блок живлення індикатора побудований на сучасній елементній базі з компонуванням вітчизняних та зарубіжних елементів електронної техніки___________________________________________________

Загальна характеристика роботи дипломна робота та креслення виконані згідно ЄСКД, технологічна документація виконана згідно ЄСТД, розрахунки електричних блоків проведені з використанням ЕОМ_________________________________________________

Зауваження до роботи доцільно було провести патентний пошук ще й по конструкціям проточних датчиків____________________________________________________________

Висновок про міру економічної та інженерної підготовки студента студент розробив та розрахував собівартість виконання науково-дослідної роботи по виготовленню друкованої плати блока живлення та провів розрахунки принципової електричної схеми________________________________________________________________________

Загальний висновок дипломна робота Іванова І.І. заслуговує оцінку «відмінно» та рекомендується студенту присвоїти кваліфікацію бакалавра__________________________

Рецензент

_Ступак Д.О., доцент кафедри інженерного захисту населення і територій Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, к.т.н., доцент ______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, звання)

_______________________________________________________________________

“______” ____________________р.

_____________________________

(підпис)

Додаток Г3 - Відгук

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.