Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
спеціаліст.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
329.73 Кб
Скачать

Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломну роботу переглянуто

Студент _________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

може бути допущений до захисту цієї роботи (проекту) на засіданні державної екзаменаційної комісії.

Завідувач кафедри________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

«__»______________________2012 р.

Додаток Л

Уманського національного університету садівництва Голові державної екзаменаційної комісії

Направляється студент_____________________________________на захист дипломної роботи (проекту)__________________________ завдання на дипломну роботу, дипломна робота і рецензія, навчальна картка студента, характеристика та витяг із обліково-екзаменаційних відомостей додаються

Декан факультету_____________

Студент_________________________за час навчання на факультеті___________________________________________ з 20__ по 2012 рр. повністю виконав навчальний план зі спеціальності з такими оцінками: відмінно __%, добре _ %, задовільно__ %.

Середній бал успішності___

Секретар деканату________________

Додаток М

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства України

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Кафедра менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

Ілюстративні додатки ДО дипломної РОБОТИ

на тему:

«Формування експортного потенціалу ват «Голованівське хлібоприймальне підприємство» Кіровоградської області»

Студентки 5 курсу 51-зм групи

факультету менеджменту

спеціальності 7.03060104

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,

ОКР «Спеціаліст»

Іванченко Ольги Василівни

Науковий керівник, к.е.н.

доцент Пітель Н.Я.

Умань – 2012

Зміст

Вступ 3

1. Цілі та завдання дипломної роботи 4

2. Загальні положення 5

3. Організація виконання дипломної роботи 8

4. Зміст, структура та обсяги дипломної роботи 9

5. Вимоги до оформлення дипломної роботи 14

6. Рецензування і захист дипломної роботи 22

Додатки 27

33

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.