Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Navchalno-_metodichni_materiali_z_kursu_Tsiviln....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.04.2019
Размер:
1.41 Mб
Скачать

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 1. Конвенція Ради Європи про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р.: ратифікована (із застереженнями) Законом України від 17 липня 1997 р. №475/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №40. – Ст. 263 (із змінами, внесеними Законом України від 24 березня 1999 року №551-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №22-23. – Ст. 197).

 1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (U.N. Document A/CONF.97/18).

 2. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (дата підписання Україною: 14.06.74 р., дата ратифікації: 14.07.93 р., дата набуття чинності: 01.04.94 р.).

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356 (зі змінами та доповненнями).

 4. Цивільний кодекс УРСР 1963 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1963. – № 30.

 5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 №3477- IV // Урядовий кур'єр. – 2006 – № 60.

 6. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. № 1777-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

 7. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. №2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.

 8. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11 (із змінами і доповненнями).

 9. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII // ВВР України. – 1991. - № 46. – Ст. 621.

Судова практика

 1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – №7. – Ст. 255.

 2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну "законодавство") від 9 липня 1998 року № 12-рп/98.

 3. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року №9 // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2000. – №4.

 4. Про застосування при вирішенні господарських спорів нормативних актів, які видаються міністерствами та іншими органами державної виконавчої влади: Лист Вищого арбітражного суду України від 28.08.1995 р. №05-2/433 // Бухгалтер. – 2002. – №3. – С. 9.

 5. Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 07.04.2008 р. N 01-8/211 // Вісник господарського судочинства - 2008.- № 3.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]