Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РНП-EnvEconomy-бак-010610.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
224.77 Кб
Скачать

Тема 12. Екологічна політика у галузі природокористування

Взаємозв’язки людини з навколишнім середовищем: регулювання потоків енергії, речовини та інформації. Сучасні принципи екологічного управління.

Основні напрямки державної екологічної політики України. Стратегічний і тактичний компоненти екологічної політики. Екологізація життєдіяльності і виробництва. Еволюція екологічної політики.

Інституційні засади реалізації екологічної політики. Правова база реалізації екологічної політики. Моніторинг навколишнього середовища та інформація.

Програмна діяльність. Участь громадськості. Співробітництво в екологічному управлінні (співробітництво центру і периферії, міжсекторальне, регіональне та міжнародне співробітництво).

Завдання:

1. Поясніть, що таке екологічна політика

2. Охарактеризуйте основні напрямки державної екологічної політики України.

3. Поясніть, яким чином забезпечується реалізація екологічної політики.

4. Поясніть, чому саме співробітництво та які його форми забезпечують реалізацію екологічної політики.

Основна: [3, 4, 6]; Додаткова: [4, 13, 15, 17, 19].

Тема 13. Нормативно-правове регулювання природокористування

Характеристика екологічного законодавства України. Структура національного екологічного законодавства. Базовий закон «Про охорону навколишнього природного середовища».

Правові основи охорони та використання біологічних ресурсів. Лісові законодавство. Охорона генетичних ресурсів. Червона Книга України. Охорона екосистем суходолу. Зелена книга України. Заповідна справа. Заповідний фонд України: біосферні та природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники та інші типи заповідних територій.

Правові основи охорони та використання водних ресурсів та водних екосистем. Охорона та використання ресурсів екосистеми Чорного та Азовського морів.

Правові основи охорони та використання земельних ресурсів та ресурсів надр. Гірське законодавство.

Правові основи охорони та використання атмосферного повітря.

Гармонізація національного законодавства з законодавством Європейського Союзу.

Завдання:

1. Охарактеризуйте Базовий закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».

2. Поясніть, що таке закони і нормативи та яка їх роль в регулюванні природокористування.

3. Поясніть, що таке гармонізація законодавства та чому Україна повинна гармонізувати свою законодавчу базу з законодавством ЄС.

4. Охарактеризуйте основні законодавчі акти, що врегульовують питання землекористування.

Основна: [2 - 4, 6]; Додаткова: [4, 13].

Тема 14. Екологічне управління природокористуванням

Державне управління природокористуванням в Україні: основні принципи, структура, правові та інституційні засади. Відомчі та територіальні підходи до управління природокористуванням.

Екологічне управління виробничою діяльністю (екологічний менеджмент на підприємстві). Стандарти екологічного управління та управління якістю.

Завдання:

1. Поясніть, що таке інституційні засади державного управління природокористуванням.

2. Поясніть, що таке екологічне управління та яким чином воно забезпечується на підприємстві.

3. Наведіть приклади застосування стандартів екологічного управління та управління якістю.

Література: Основна: [2, 4]; Додаткова: [2, 5, 13, 19].