Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Культурологія для учнів.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
875.01 Кб
Скачать

Тема 7. Культура античного світу

1. Особливості крито-мікенської культури.

2. Видатні досягнення культури Стародавньої Греції.

3. Розвиток культури Стародавнього Риму.

4. Міфологія та релігія давніх греків і римлян.

Ключові терміни та поняття; античність, антропоцентризм, антропоморфізм, афінський Акрополь, Парфенон, Пантеон, Колізей, форум, акведук, терма, міфологія, релігія, християнство.

Методичні вказівки

1. Розгляд теми слід розпочати із тлумачення терміну античність. Відмітьте, що у розумінні сучасної науки античність - це історія і культура Стародавньої Греції і Стародавнього Риму - від виникнення перших давньогрецьких держав (кінець ПІ-ІІ тисячоліття до н.е.) і до падіння Західної Римської імперії та завоювання Риму варварськими племенами (V ст. н.е.). Далі ознайомтесь із періодизацією історії Давньої Греції. Відмітьте, що виділяють такі періоди: егейський або крито-мікенський, передполісний, архаїчний, класичний та елліністичний. Зверніть увагу на хронологію. Готуючи перше питання плану, окремо зупиніться на особливостях крито-мікенської культури.

Ранній етап історії Стародавньої Греції носить назву крито-мікенський або егейський. У кінці Ш-ІІ тисячоліття до н.е. перші держави виникають в басейні Егейського моря - на острові Кріт і півострові Пелоппонес (місто Мікени). Це були держави ранньомонархічного типу з розвинутим бюрократичним апаратом, сильними общинами (схожі на давньосхідні деспотії). У кінці III - на початку II тисячоліття до н.е. наймогутнішим було Критське царство, яке займало виключне географічне положення, володіло сильним флотом. Зверніть увагу на культурні досягнення критської цивілізації і її вплив на материкову Грецію. Критські майстри обробляли бронзу, але не знали заліза, виготовляли гарний керамічний посуд, прикрашаючи його кольоровими зображеннями рослин, тварин, людей. Особливо відомим є парадний посуд з „морськими" сюжетами. Велику роль для критського суспільства мала писемність.*3ауважте, як вона розвивалась, які форми мала, як широко застосовувалася.

Особливої уваги потребує питання про розвиток ремісничого виробництва і торгівлі. У зв'язку з цим цікава давньогрецька легенда про мінотавра, в якій відбиті ті історичні події, що свідчать про вплив критської цивілізації на материкову Грецію. Крит втратив своє панівне становище в середині II тисячоліття до н.е. внаслідок невстановленої катастрофи - чи то землетрусу (що супроводжувався виверженням вулкана), чи то зовнішнього нападу чи то внутрішніх усобиць.

На материку високого розвитку досягла мікенська культура, яку створили ахейці. Порівняйте її характерні риси з критською культурою. Обов'язково підкресліть культурну спільність ахейської Греції, не дивлячись на те, що вона включала в себе різні царства, які вели між собою війни, зверніть увагу на зовнішню політику. Прочитайте поеми Гомера „Одіссея" і „Іліада". Зверніть увагу, що зі сторінок гомерівських поем мікенська епоха постає перед нами в усій своїй суперечливості: общинно-родова організація суспільства і майнове розшарування, надмірне багатство і зубожіння, могутня влада вождів і безправ'я демосу тощо. Та поряд з цим поет описує прекрасні витвори талановитих ремісників, чиє абсолютне естетичне чуття свідчить про невтрачений потенціал грецького духу.

2. Готуючи друге питання, насамперед відмітьте, що в античному світі досягли розквіту всі, без винятку, сфери культури - освіта, наука, література, мистецтво. Крім того, і на цьому слід зробити особливий наголос, творчість античних авторів і в науці, і в мистецтві мала гуманістичний характер, в її центрі була людина, її фізичне й духовне життя. Шедеври, створені античними письменниками, скульпторами і драматургами, стали в подальшому сприйматися як класичні, як неперевершені і гідні наслідування зразки. Далі зупиніться на характеристиці окремих видів мистецтва.

Скульптура, Висока майстерність, якої досягли грецькі скульптори, не випадкова. Греція мала незрівнянний матеріал для скульптури у вигляді різноманітних порід мармуру, відносна прозорість якого відбивала на поверхні найтоншу гру світла й тіні. У гомерівський період скульптурні пам'ятки були представлені статуетками культового характеру і зображували божества. У них переважає спокійна гармонія, що характеризує поняття „гомерівський профіль". За часів архаїки відбувається розквіт скульптури. Це знаходить відображення у створенні статуй богів, героїв*, атлетів, юнаків та дівчат. Окремо зупиніться на періоді класики. Проаналізуйте наступні твори: Мірон („Дискобол", „Афіна і Марсій"); Фідій („Афіна Промахос", „Афіна-Діва"); Скопас („Менада"); Пракситель („Сатир, який наливає вино", „Сатир, який відпочиває"); Лісіпп („Апоксіомен", „Геракл Фарнезький"). Обов'язково прослідкуйте як розвивалася скульптура епохи еллінізму, охарактеризуйте такі твори даного періоду: „Ніка Самофракійська", „Афродіта Мілоська", „Лаокоон".

Архітектура. Підкресліть любов еллінів насамперед до пластичних, статичних видів мистецтва - архітектури і скульптури. Порівняйте грецьку архітектуру із пам'ятками старосхідних цивілізацій. Окремо зупиніться на будівництві храмів! Відмітьте, що вони були не тільки місцями поклоніння 42

богам (як в Єгипті або в країнах Месопотамії), а слугували священною скарбницею, касою і архівом. В них зберігалися державні гроші, цінні статуї, твори мистецтва. Зведення храмів було справою всіх громадян, адже про багатство і могутність міста складали уяву передусім по його святилищах. Перші храми, що з'явилися на початку першого тисячоліття до н. е., були простими дерев'яними будівлями, але вже наприкінці VII ст. до н. е. святилища стали будувати з каменю, а століття по тому зводили вже розкішні храми, оздоблені мармуром. Роздивіться ілюстрації з давньогрецької архітектури. Вам слід знати, з якою метою і як будувався Афінський Акрополь, якою є конструкція Парфенона, чим відрізняються дорійський, іонійський та коринфський архітектурні ордери.

Театральне мистецтво. Зверніть увагу, шо театр у житті давніх греків посідав особливе місце. Він був одночасно і суспільною інституцією, і, разом з тим, виконував виховні функції. Познайомтесь із творчістю Есхіла, Софокла, Еврипіда. Зробіть аналіз художніх ідей драматичних творів цих авторів. Окремо проаналізуйте творчість видатного комедіографа класичної Греції Арістофана.

Наука. Відмітьте, що саме в античній культурі наука вперше в людській історії виділяється в самостійну сферу. Йдеться вже не просто про накопичення наукових знань, а про розвиток професійної науки. Особливу увагу приділіть вивченню грецької філософії, однією з найважливіших рис якої був космологізм (розробка питань про походження Всесвіту, про природу людини). Порівняйте релігійне, міфологічне і філософське пояснення людини і оточуючого світу. Підкресліть взаємодію наукових і філософських знань. Порівняйте характерні риси матеріалістичної та ідеалістичної філософії, вкажіть на приналежність до цих категорій конкретних філософів, охарактеризуйте їх погляди. Окремо зупиніться на досягненнях в області астрономії, медицини, географії, механіки, історії.

Аби докладніше познайомитися із досягненнями стародавньої Греції, вивчіть систему фізичного і морального виховання. Важливо також знати яке значення для фізичного і духовного розвитку населення Стародавньої Греції мали олімпійські, піфійські, італійські ігри.

3. Готуючи дане питання, слід звернути увагу на вплив культури Стародавньої Греції на Рим, разом з тим підкреслити, що римська культура не копіювала грецьку, а розвивала і поглиблювала досягнуте, а також привносила власні національні риси - практицизм, дисциплінованість, дотримання суворої системи.

Для початку бажано виділити основні періоди в розвитку давньоримської культури, які чітко відповідають трьом основним етапам у політичній історії: царському, періоду республіки та періоду імперії. Далі, подібно до попереднього питання, зупиніться на основних досягненнях культури Стародавнього Риму.

Література. Період розквіту республіканського Риму знаменується появою римської поезії і прози. Не дивлячись на те, що перші римські поети і драматурги багато в чому наслідували класичні грецькі твори, вони все ж використовували оригінальні сюжети і форми. Запам'ятайте прізвища перших римських літераторів: Лівія Андроніка, Гнея Невія, Тіта Плавта. Особливо зверніть увагу на засновника саме римського жанру - сатири Луцилія. Вищого підйому римська культура досягла і період принципату Августа. Цей час називають „золотим віком" римської літератури і мистецтва: імена італійських поетів - Вергілія, Горація, Овідія - назавжди увійшли в історію світової культури. Окрім цих поетів в період пізньої республіки і в епоху ранньої імперії творили такі літератори, як: Гай Валерій Катул, Марк Валерій Марціал, Децім Юній Ювенал, Альбій Тібул, Проперацій і Апулей.

Наука. Відмітьте, що Римляни зуміли освоїти і переробити накопичений наукою різних країн потенціал і, розвиваючи його, досягнути найзначніших результатів, особливо в тих галузях знань, де можливе практичне застосування наукових досягнень. На римській філософії найсильніше позначався фецькии вплив, тут не склалося жодного оригінального напряму. Популярність отримали насамперед морально-етичні вчення. Майже офіційною доктриною римської держави став стоїцизм, видатним представником якого був Сенека.

Помітним внеском римської науки було створення цілого ряду енциклопедичних робіт, які систематизували знання, накопичені в різних сферах. Так, основні ідеї античної матеріалістичної думки про атоми, про смертність душі, незалежність природи від волі богів викладає Тіт Лукрецій Кар у науково-просвітницькій поемі „Про природу речей" . Класична праця з географії належить Страбону, який зібрав у своїй «Географії» всі існуючі відомості про країни і народи - від Британії до Індії. Птолемей, узагальнюючи астрономічні спостереження, розробив геоцентричну модель світу, згідно з якою навколо Землі, яка має форму кулі, обертаються Сонце та інші планети. Головною фігурою античної медицини і незаперечним авторитетом протягом подальшого тисячоліття був Рален, який вивчав нервову систему, спинний мозок. З огляду на особливе ставлення римлян до своєї держави зрозуміла виняткова роль історичної науки (твори Юлія Цезаря, Тіта Лівія, Тацита, Плутарха). Виключно значущим і оригінальним внеском Стародавнього Риму в світову наукову традицію є створення юриспруденції.

Мистецтво для практичних римлян було одним із засобів розумної організації життя, звідси - провідне місце архітектури, де римляни об'єднали етруську і грецьку традиції, східні елементи. Підкресліть, що римляни урізноманітнили будівельні матеріали; використали дуже міцний з'єднувальний вапняковий розчин, винайшли бетон; досконало освоїли і дуже широко використали арочну конструкцію. При імператорах будували форуми, палаци, терми, мавзолеї, портики, тріумфальні арки і колони.

Охарактеризуйте найвідоміші пам'ятки римської архітектури Пантеон і Колізей. Подумайте, що нового римляни (на відміну від греків) внесли в античну культуру, і архітектуру, зокрема.

Уславили римлян і їх технічні споруди. Зверніть увагу на цілу мережу чудових мощених камінням доріг, що з'єднувала всі частини величезної держави. Міста обов'язково оснащувалися складною системою водопостачання. Водопроводи були як підземними, так і наземними.

Свої особливості мало образотворче мистецтво. Порівняйте: якщо грецька скульптура прославилася насамперед узагальненими образами, які втілювали людську красу, то в Римі значного розвитку набув жанр психологічного скульптурного портрета. Його джерелами були: особливий культ родини, з одного боку, а з другого - нове сприйняття особистості, її ролі в історії.

Виникнення театрального мистецтва в Римі пов'язане зі святами збору урожаю. Самобутнім римським театральним жанром були міми - побутові комічні сценки, які включали діалоги, спів, музику і танці (своєрідний прообраз сучасної оперети). Пізніше стали ставитися комедії і трагедії за грецьким зразком. У Римі вперше виникають професійні акторські трупи і камерні (для невеликої кількості глядачів) театральні вистави. Великою популярністю в Римі, особливо в період занепаду, користувалися циркові вистави, гладіаторські бої, що свідчило про деградацію театральної культури.

4. Для чіткого уявлення про світогляд еллінів потрібно добре засвоїти такі поняття, як „міф" і „релігія" (скористуйтесь філософським, міфологічним чи енциклопедичним словником). Далі підкресліть, що міфологія почала складатися ще в крито-мікенський період. Елліни поклонялися божествам, що уособлювали різні сили природи, суспільні сили і явища, героям - міфічним предкам племен і родів, засновникам міст. Важливо відмітити, що у міфах збереглися нашарування різних епох — від стародавнього поклоніння рослинам і тваринам до антропоморфізму — обожнення людини, уявлення богів в образі молодих, прекрасних і безсмертних людей. Зверніть увагу, що за змістом можна вділити такі основні цикли міфів Еллади: про богів, героїв, аргонавтів, Троянську війну, легендарне місто Фіви та ін.

Гора Олімп вважалась оселею дванадцяти богів на чолі з Зевсом, крім олімпійських, існувала безліч різних інших (переважно місцевих) богів, які мали свої функції. Поцікавтесь хто такі титани, герої, музи, яка роль їм відводилася у грецькій міфології. Зауважте, що міфологія стала найважливішим елементом грецької культури, на основі якої пізніше розвивалися література, скульптура, архітектура.

На відміну від стародавніх греків у римлян не склалася власна розвинена міфологія. З посиленням грецького впливу відбулося певне зближення римських богів з грецькими і запозичення грецької міфології. Однак це не завадило римлянам здобути славу найрелігійнішого народу. Характерною рисою давніх римлян була міфологізація своєї історії. Якщо про богів практично не було сюжетних розповідей, то про заснування Риму розповідав міф про братів Ромула і Рема.

У первісній релігії стародавньої Італії відбилася простота працьовитих селян і пастухів, заклопотаних щоденними турботами земного життя. Римляни були переконані, що їхнє життя повністю залежить від вищих сил і перебуває під владою й опікою різних божеств. Поряд із могутніми Юпітером та Марсом існувала ще безліч менш впливових богів і духів, без яких не обходилася жодна життєва чи господарська справа. Одним з головних римських богів був Янус - бог усякого начала, якого зображували поважним чоловіком з двома бородатими обличчями: одне дивилося на схід, друге - на захід. Підкресліть, що навіть після того як Юпітер став головним богом римлян, Янус зберіг своє значення. До головних римських богів належала і знаменита трійця: Юпітер-Юнона-Мінерва (створена за етруським зразком). Цікавим є те, що всі божества були безликі, не розрізняли римляни і статі своїх богів.

Важливо відмітити, що в міру наростання загальної кризи Римської імперії настає і криза традиційної релігії. Внаслідок складного синтезу східних релігій і культів, передусім іудаїзму, платонівської і елліністичної філософії (зокрема стоїцизму) та соціальних утопій виникає нова релігія -християнство. Поцікавтесь що становить її зміст, чому перших християн суворо переслідували, коли відбувся перехід від політеїстичної до монотеїстичної релігії.

Завершуючи вивчення теми підкресліть, що при всій єдності античної культури, її грецький і римський етапи мають свої особливості. На політичне й релігійне мислення, філософські та юридичні погляди, літературу і мистецтво Західної Європи сильніше вплинув Рим. У культурній традиції Східної Європи, в тому числі України, провідним через посередництво Візантії був грецький вплив.

Запитання для самоконтролю знань:

1. Що означає термін „егейська цивілізація"?

2 Назвіть видатних скульпторів, давньої Греції. Чиї образи втілювали ^ давньогрецькі скульптори найчастіше?

3 Спираючись на знання з античної міфології, поясніть, звідки походять такі вислови: ахіллесова п'ята, сізіфова праця, гордіїв вузол.

4. Що нового дав Рим античній культурі?

5. Порівняйте ідеал людини в культурах Давнього Сходу й античності.

6. Які видатні твори античної літератури і мистецтва увійшли у скарбницю світової художньої культури?

Тестові контролюючі завдання:

1. Що означає назва ліричної збірки пісень Вергілія „Буколіки"?

а) пісні римських легіонерів; б) пісні гладіаторів; в) пісні знедолених рабів; г) пісні волопасів, пастухів.

2. Центр політичного і культурного життя римського міста а) форум; б) акрополь; в) площа; г) амфітеатр.

3. Хто із стародавніх філософів, за переказами, жив у бочці? а) Сократ; б) Платон; в) Діоген; г) Демокріт.

4. На території якої сучасної країни було розташоване місто Карфаген? а) Сірія; б) Марокко; в) Алжир; г) Туніс.

5. Який плід став причиною Троянської війни? а) банан; б) картопля; в) фіга; г) яблуко.

6. Яка тварина, згідно легенди, вигодувала братів-близнюків Ромула і Рема - засновників Риму?

, а) вовчиця; б) ведмедиця; в) левиця; г) тигриця.

7. „Батько античної трагедії", який уперше ввів до сценічної дії другого актора, автор твору „Прометей закутий".

а) Софокл; б) Еврипід; в) Аристофан; г) Есхіл.