Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4,12,19....docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
77.03 Кб
Скачать

37.Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки.

Закон України «Про пожежну безпеку» визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності. Згідно з Законом, забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців, всього населення України. Це повинно бути відображено у трудових договорах і статутах підприємств, установ та організацій, посадових інструкціях тощо. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх власників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором. Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі - власники), а також орендарі зобов'язані:розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; -забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил;організовувати навчання працівників правилам пожежної;утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку і т.д. Організація та забезпечення навчання населення за місцем проживання покладається Законом на місцеві органи державної виконавчої влади та підпорядковані їм житлові установи. Закон передбачає обов'язкове навчання усіх працівників при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється. Експертиза проектів щодо пожежної безпеки та видача дозволу на початок роботи підприємства здійснюється органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці органи також беруть участь у прийнятті об'єктів в експлуатацію. Забороняється застосування в будівництві та виробництві матеріалів та речовин, на які немає даних щодо пожежної безпеки. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні посадові особи, інші працівники підприємств, установ, організацій та громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством..

46.Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини.

Існують такі класи небезпеки небезпечних речовин за ступенем дії на організм людини:

1 Речовини надзвичайно небезпечні

2 Речовини високо небезпечні

3 Речовини помірно небезпечні

4 Речовини мало небезпечні

До найнебезпечніших (надзвичайно і високо токсичних) хімічних речовин належать: деякі сполуки металів ;карбоніли металів;речовини, що мають ціанисту групу;сполуки фосфору;фторорганічні сполуки;хлоргідрони галогени (хлор, бром);інші сполуки (етиленоксид, аліловий спирт, метил бромід, фосген, інші).

До сильно токсичних хімічних речовин належать:мінеральні та органічні кислоти;луги;сполуки сірки;хлор-;деякі спирти і альдегіди кислот;

органічні і неорганічні нітро і аміносполуки.

До помірно токсичних, мало токсичних і практично не токсичних хімічних речовин, які не становлять собою хімічної небезпеки, належить вся

основна маса хімічних сполук.

Необхідно відмітити, що особливу групу хімічно небезпечних речовин складають пестициди - препарати, які призначені для боротьби зі

шкідниками сільськогосподарського виробництва, бур'янами і т.д.Більшість з них дуже токсична для людини.

Більшість з вище перерахованих хімічних речовин, у тому числі й слаботоксичні (помірно, слабо токсичні і практично не токсичні), можуть стати

причиною тяжкого ураження людини. Водночас призвести до масових санітарних втрат внаслідок аварій (катастроф), що супроводжуються викидами (виливами) хімічних речовин, можуть не всі хімічні сполуки,включаючи навіть надзвичайно, високо і сильно токсичні.