Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економіка підприємства.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
514.56 Кб
Скачать

3.Техніко-економічна характеристика типів виробництва.

(Для самостійного вивчення)

4.Методи організації виробничого процесу.

Виробничий процес організовується в часі і просторі. В просторі організація здійснюється двома методами:

 1. непотоковий

 • на робочих місцях виготовляються конструкторсько і технологічно неподібні предмети

 • робочі місця розміщені однотипними технологічними групами без зв’язку з техпроцесом

 • предмети праці переміщуються в процесі обробки складними маршрутами Þ великі між операційні перерви

 • іноді використовуються проміжні склади Þ між операційне чекання

 1. потокове виробництво

 • за групою робочих місць закріплюється обробка або складання одного або кількох конструкторсько або технологічно подібних предметів

 • робочі місця розташовані послідовно ходу технічного процесу

 • на кожному робочому місці виконується одна або декілька схожих операцій

 • предмети праці передаються з операції на операцію послідовно, поштучно або невеликими транспортними партіями

Використовується спеціальний міжопераційний транспорт – конвеєри.

Потокова лінія – технічно та організаційно відокремлена група робочих місць, яка виготовляє один або декілька подібних типорозмірів виробів.

Класифікація потокових ліній

 1. за номенклатурою(одно- та багатопредметні)

 2. за ступенем безперервності процесу (безперервні та прямоточні)

 3. за способом підтримування ритму (з регламентованим ритмом, з вільним ритмом)

 4. за способом переміщення (з перервним рухом, з пульсуючим рухом)

Параметри потокових ліній

 1. такт – інтервал часу, за який сходять з лінії предмети, що пересуваються один за одним

r =

 1. темп

t =

 1. ритм

R = r × p

p - кількість деталей в партії

 1. кількість робочих місць

Mp =

Mp - розрахункова кількість робочих місць

tшт - штучний час

в розрахунку використовують прийняту кількість робочих місць (Мпр), яка визначається шляхом округлення Мр до наступного цілого

 1. коефіцієнт використання

Кв =

 1. довжина робочої частини конвеєра

L = Мпр × l

l - крок конвеєра. Відстань між центрами двох суміжних виробів або робочих місць

 1. швидкість руху конвеєра

 1. для безперервної лінії

Vкб =

 1. для прямоточної лінії

Vкпр =

 1. тривалість технологічного циклу обробки

 1. безперервна лінія

Ттб = Мпр × r

 1. прямоточна лінія

Ттпр = Мпр × r + tтрпр – 1)

ЛІТЕРАТУРА

 1. Економіка підприємства: Підручник/За ред.. С. Ф. Покропивного. –КНЕУ, 2000. – 528 с.

ПИТАННЯ ДО ТЕМИ

 1. Розкрити поняття виробничого процесу.*

 2. Назвати складові виробничого процесу.*

 3. Чим допоміжний процес відрізняється від основного?*

 4. Який зв*язок існує між технологічним і виробничим процесом?**

 5. Розкрити принципи раціональної організації виробничого процесу.**

 6. Дати характеристику одиничного типа виробництва.*

 7. Розкрити основні риси масового типа виробництва.*

 8. Назвати основні елементи виробничого циклу.**

 9. Дати характеристику непотокового метода організації виробництва.*

 10. Основні риси потоку.**

 11. Який метод найкраще реалізує принципи раціональної організації виробничого процесу?**