Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екзамен_КПУ.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
252.61 Кб
Скачать

99. Повноваження пу. Акти пу.

Повноваження ПУ визначені КУ. Осн повнов. закріпл у ст. 106 КУ. Повноваж П для зручності аналізу можна систематизувати за такими групами:1. Представницкі повн - повн із представництва держ у внутр- та зовнішньополіт відносинах. Зовні країни П: - предст д в міжнародн відносинах, здійсн керівництво зовнішньополіт діяльністю д, веде перегов та укладає міжнар договори У; - приймає рішення про визнання іноземних держав;- призначає та звільняє глав дипломат представництв У в ін державах і при міжнародн організ;-приймає вірчі і відкличні грамоти дипломат представників інозем д;- підписує ЗУ про ратифікацію міжнар договорів У. У внутрішньополіт відносинах: -забезп держ незалежність, нац безпеку і правонаступництво д;- звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до ВРУ про внутр і зовнішн становище У;- призначає Представника ПУ в АРКрим. 2. Пов П по відношенню до ВР та в сфері закон влади. П : - користується правом законодавчої ініціативи у ВР:- підписує та оф оприлюднює зак, прийняті ВР;- накладає вето щодо прийнятих ВР зак; - призначає всеук референдум щодо змін Конституції У відповідно до статті 156 К, проголошує всеук реф. за нар ініціативою;- призначає позачергові вибори до ВРУ в строки встановлені цією К; - припиняє повноваж ВРУ, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть,розпочатися.3. Пов П в сфері викон влади.- признач за згодою ВРУ П-м У, припиняє повно П-м У та приймає рішення про його відставку; - призначає за поданням П-м У членів КМУ, керівників ін центр орг викон вл, голів місцевих держ адміністр та припиняє їхні повнов на цих посадах;- утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням П-м У міністерства та ін центр органи викон вл, діючи вмежах коштів, передб на утримання орг викон вл;- за поданням КМУ призначає на посаду і звільняє з посади голів місцевих держ адміністр; -скасовує акти КМУ та акти Ради міністрів АРК. 4. Пов П в сфері суд вл.-призначає третину складу КСУ;- утв суди у визначеному зак порядку;-здійсн перше призначення на посаду професійного судді строком на 5 років.- здійсн помилування.5. Повнов П в сфері нац безпеки, оборони та Військ політики. -є Верховним Головнокомандувачем Збр Сил У;- призн на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил У, інших військ формувань; -здійснює керівництво у сферах нац безпеки та оборони д;- очолює Раду нац безпеки і оборони У, -вносить до ВРУ подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Зброй Сил У у разі збройної агресії проти У;- приймає відповідно до зак рішення про загал або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки держ незалежності У;21) приймає у разі необхідності рішення про введення в У або в окремих її місцевостях надзвич стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвич еколог ситуації - з наступним затвердженням цих рішень ВРУ; 6. Пов П з формування органів та признач посадових осіб: -признач за згодою ВРУ на посаду Генерального прокурора У та звільняє його з посади.-признач половину скл Ради Нац банку У. - призн половину скл Нац ради України з питань телебачення і радіомовлення - призн на посади та звільняє з посад за згодою ВРУ Голову Антимонопольного комітету У, Голову Фонду держ майна Ук, Голову Держ комітету телебач і радіомовл У; 7. Інші повн П: -присвоює вищі військ звання, вищі дипломатичні ранги та ін вищі спец звання і класні чини; - нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;- приймає ріш про прийняття до гр У та припинення гр У, про надання притулку в У;- здійснює помилування;28) ств у межах коштів, передбачених у Держ бюджеті У, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та ін допоміжні органи і служби Акти Президента України. Згідно з ч. 3 ст. 106 КУ П видає акти у формі указів і розпоряджень, які є обов'язковими до виконання на терит У. Укази і розп П носять підзаконний характер: вони видаються на основі К і ЗУ. Указ - це пр акт глави д, який видається з найваж­л питань, віднесених до його компетенції. (Види:Нормативні - стосуют до невизнач кола осіб і мають довгостр дію. Ненорма­тивні мають індивідуал значення).Розпорядження - ненормат акт глави д, який має індивідуал організаційний хар-р. Проекти указів і розпоряджень Президента готують і вносять КМ, міністерства, ін цен орг вик вл в межах своєї компетенції, цен органи гр організацій У, Рада Мін АРК, Глава Адмініст ПУ, Радники ПУ, структурні підрозділи Адміністрації ПУ. Укази і розп на підпис ПУ подає Глава Адміністр ПУ. Деякі акти П потребують контрасигнації – скріплення підписами П-м Уі міністра, відповідального за акт тайого виконання. Згідно з Указом ПУ«Про пор оф оприлюдн н-п актів та набр ними чинності» акти П не пізніше, як у 15денний строк після їх прийняття підлягають оприлюд держ мовою в оф друкованих виданнях. Нормат акти П набирають чинності через 10 днів з дня їх оф оприл, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікув в оф друк виданні. Ненорм акти П можуть не публікуватися. Ці акти таакти з обмежувальними грифами оф оприлюднюються шляхом надсилання відповідним держ органам та орг місцевого самоврядув і доведення ними до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких поширюється їх чинністі.Неопубліковані акти П набирають чинності з моменту одержання їх держ ор або орг місц самоврядування.Рішення щодо конституційності актів П приймаєКСУ. У разі визнання КС акту П неконституційним, він втрачає чинність з дня ухвалення КС відповідного рішення.