Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори ЕКЗАМЕН!!!!!!!!.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
652.8 Кб
Скачать

33 Контроль за виконанням кошторису

Однією з найважливіших ділянок контролю в бюджетній установі є перевірка дотримання законодавства під час складання, розгляду, затвердження та виконання кошторису. На етапі перевірки виконання кошторису досліджується, чи проводить бюджетна установа свою діяльність винятково в межах асигнувань, затверджених кошторисом та планом асигнувань. Для цього слід перш за все перевірити чи не допущено порушень під час взяття бюджетних зобов'язань, а саме: взяття бюджетних зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань; взяття бюджетних зобов'язань понад обсяги встановлених бюджетних асигнувань; взяття бюджетних зобов'язань без належних повноважень; нереєстрація, неповна або несвоєчасна реєстрація фактично взятих бюджетних зобов'язань. Слід перевірити чи не допускається нецільове використання бюджетних коштів, зокрема: витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, установленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет; витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають наданим бюджетним асигнуванням чи кошторису; витрачання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків, що не відповідають змісту проведеної операції; витрачання бюджетних коштів невідповідно до норм, встановлених Бюджетним кодексом у частині відповідності напряму видатків рівневі бюджету. Дуже важливо також перевірити чи немає випадків невиконання вимог законодавства щодо зарахування доходів, зокрема: несвоєчасне та неповне зарахування доходів до спеціального фонду кошторису; надходження коштів до спеціального фонду кошторису з джерел, не визначених законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет або нормативно-правовими актами, що регламентують законні джерела позабюджетних доходів бюджетних установ; акумулювання доходів державного та місцевих бюджетів на рахунках установи, що є органом стягнення платежів до бюджетів. Перевірка ведеться на предмет порушення порядку проведення операцій з бюджетними коштами, а саме: невиконання вимог законодавства щодо повернення бюджетних коштів, одержаних на поворотній основі; невиконання вимог законодавства щодо застосування тендерних процедур під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти; недотримання граничних норм витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів і комп'ютерів; неповернення бюджетних коштів, використаних не за цільовим призначенням упродовж бюджетного року; розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах або передача їх на довірче управління (відкриття рахунків поза системою Державного казначейства України), якщо інше не передбачено законом; проведення попередньої оплати (авансових платежів) за товари (роботи, послуги) за рахунок бюджету з порушенням законодавства; недотримання умов надання гарантій щодо виконання боргових зобов'язань. А також перевіряється и не допускаються інші бюджетні правопорушення на стадії виконання кошторису бюджетної установи, зокрема: здійснення бюджетною установою запозичень у будь-якій формі або надання за рахунок бюджетних коштів позики юридичним і фізичним особам; створення будь-яких позабюджетних фондів; використання коштів на утримання інших бюджетних установ, які фінансуються з бюджетів інших рівнів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]