Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
493.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
17.83 Mб
Скачать

3.4 Паралельна робота агрегатів, постачальних арчв

Сучасні могутні електростанції мають велику кількість агрегатів, що працюють паралельно на шини тієї чи іншої напруги. Парові турбоагрегати теплових електростанцій, як вказувалося, мають статичні АРЧВ, а гідроагрегати здебільшого постачальні АРЧВ із ізодромним механізмом, що можуть забезпечити астатичне регулювання частоти. При паралельній роботі агрегатів виникає проблема розподілу потужності між ними в процесі регулювання частоти. Астатичне АРЧВ не можуть забезпечити закономірність у розподілі активних навантажень, що ілюструється графіками на рис. 3.24.

Два агрегати А1 і А2, статичні характеристики яких показані на рис. 3.24,а мають астатичне настроювання АРЧВ з однаковими уставками, рівними номінальному значенню частоти.

Наявність похибки в установці, наприклад АРЧВ другого агрегату, статична характеристика якого А2 приводить до того, що АРЧВ, що має уставку , збільшує кількість енергоносія, що вводиться в турбіну, а отже, і його навантаження доти , поки не вичерпається його регулювальний апазон. Якщо агрегати працюють в автономній системі, цей процес може супроводжуватися збільшенням частоти до деякого значення f і розвантаженням першого агрегату, для якого виникає умова

Статичне настроювання АРЧВ забезпечить закономірність розподілу навантажень при будь-якім сталому значенні частоти, оскільки частота в системі,де працює електростанція, єдина і може служити загальним параметром розподілу. Сказане ілюструється графіками на рис. 3.24,6 де зображені статичні характеристики АРЧВ агрегатів, що мають уставки і коефіцієнти статизма і . При сталому значенні частоти навантаження агрегатів будуть і .

Рисунок 3.24 –Розподіл навантажень між двома паралельно працюючими агрегатами

Для з’ясування закономірності розподілу варто визначити зміну навантаження кожного агрегату в іменованих одиницях при збільшенні сумарної нагрузки на і зниження частоти на до значення по відношенню (3.12)

Спільне рішення цих рівнянь дає можливість одержати наступні вирази:

; (3.32)

. (3.33)

Вираз (3.32) визначає, що збільшення навантаження розподіляється назад пропорційно коефіцієнтам статизма. По (3.33) може бути знайдене збільшення навантаження одного, наприклад першого, агрегату як частка загальної зміни навантаження .

При рівнобіжній роботі n агрегатів у тієї ж автономної системи співвідношення між сумарним навантаження енергосистеми і зміною частоти в ній визначиться деяким середньозваженим значенням коефіцієнта статизма системи по виразу

де

і-поточний індекс агрегату, 1

Записавши для всіх n агрегатів зміна їхнього навантаження в іменованих одиницях при зміні частоти на по (3.12) і склавши зміну навантаження всіх агрегатів, можна одержати співвідношення:

і розрахований вираз для коефіцієнта статизма системи

, (3.34)

а також вираз для збільшення навантаження одного, наприклад першого, агрегату як частки загальної зміни навантаження енергосистеми

. (3.35)

Коефіцієнт статизма енергосистеми є величина змінна, що залежить від ступеня навантаження агрегатів. По мірі росту навантаження енергосистеми вичерпуються регулювальні діапазони окремих агрегатів і їхні коефіцієнти статизма стають рівними . Тоді в (3.35) многочлен знаменника зменшується і статизм системи росте. Для визначення зміни потужності в системі при зміні частоти на варто враховувати регулюючий ефект навантаження і співвідношення між номінальної генеруючої потужністі номінальною потужністю навантаження вводячи коефіцієнт резерву .У цьому випадку для може бути записано у вигляді :

. (3.36)

Очевидно, що коли регулювальний діапазон всіх агрегатів буде вичерпаний і , зміна потужності при зміні частоти буде визначатися тільки регулюючим ефектом навантаження.

Користаючись співвідношенням (3.33), можна показати, що при настроюванні АРЧВ двох із загального числа n агрегатів (A1 i A1)по астетичному законі ( і ) збільшення навантаженнь цих агрегатів буде невизначеним

;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]