Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

срс інф

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
16.66 Кб
Скачать

СРС №3

Варіант 13

13. Знайти середнє арифметичне число всіх цілих додатніх чисел менших 25.

Program CPC3;

const N=25;

Var i, S: integer;

Begin

i:=1; S:=0;

repeat

S:=S+i;

i:=i+1;

until i>N;

Writeln ('S=',S);

end.

Результат:

S=325

СРС №4

Варіант 13

13 Знайти добуток елементів двох двовимірних масивів, A[3,2] та В[3,2].

Program CPC4;

Const Max=50;

Var AA,BB,CC: array [1..Max,1..Max] of Double;

ii,jj,kk,nn,mm,ll : integer; Summa: double;

begin

writeln ('Добуток елементів двох двовимірних масивів A i B');

write('Введіть число рядків 1-го масиву - A (<=50)--> ');readln(NN);

write('Введіть число стопчиків 1-го масиву - A (<=50)--> ');readln(KK);

write('Введіть число стовпчиків 2-го масиву - B (<=50)--> ');readln(MM);

writeln('Введіть перший масив (A):');

for ii:=1 to nn do

for jj:=1 to kk do

begin

write('Введіть A[',ii,',',jj,'] --> ');

readln(AA[ii,jj]);

end;

writeln('Введіть другий масив (B):');

for ii:=1 to kk do

for jj:=1 to mm do

begin write('Введіть B[',ii,',',jj,'] --> '); readln(BB[ii,jj]);

end;

for ii:=1 to nn do

for jj:=1 to mm do

begin

Summa:= 0;

for ll:= 1 to kk do

Summa:= Summa + AA[ii,ll]*BB[ll,jj];

CC[ii,jj] := Summa;

end;

writeln('---- Результат: -----');

for ii:=1 to nn do

begin

for jj:=1 to mm do

write(CC[ii,jj]:8:2);

writeln;

end;

readln;

end.

Результат:

Добуток елемент?в двох двовим?рних масив?в A i B

Введ?ть число рядк?в 1-го масиву - A (<=50)--> 3

Введ?ть число стопчик?в 1-го масиву - A (<=50)--> 2

Введ?ть число стовпчик?в 2-го масиву - B (<=50)--> 2

Введ?ть перший масив (A):

Введ?ть A[1,1] --> 4

Введ?ть A[1,2] --> 5

Введ?ть A[2,1] --> 8

Введ?ть A[2,2] --> 4

Введ?ть A[3,1] --> 6

Введ?ть A[3,2] --> 12

Введ?ть другий масив (B):

Введ?ть B[1,1] --> 13

Введ?ть B[1,2] --> 5

Введ?ть B[2,1] --> 4

Введ?ть B[2,2] --> 8

---- Результат: -----

72.00 60.00

120.00 72.00

126.00 126.00

Соседние файлы в предмете Информатика