Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ЛАБОРАТОРНА-РОБОТА-3

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
21.9 Кб
Скачать

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

ТЕМА: Програмування та розв’язання задач з циклічним обчислювальним процесом

МЕТА: Набуття навичок організації циклічного обчислювального процесу за допомогою операторів циклу.

ВАРІАНТ 18

Умова: Скласти лінійну програму для розрахунку швидкості різання при свердлінні

де Сp, q, y – коефіцієнти;

t стійкість інструмента (мм)

S –подача (мм/об);

Dдіаметр (мм).

Варіант № 7.2

(while..do) – (D)

(repeat..until) – (t)

Сила різання при свердлінні

D, мм

S, мм/об

t, мм

СР

q

y

Kp

8…36

0,1..1,8

t = 0,5∙D

68

1,0

0,7

1

program lab3;

uses crt;

const C=68; q=1.0; y=0.7; K=1;

var t,tmax,tmin,D,Dmax,Dmin:integer;

S, P:real;

begin

CLRSCR;

writeln('РОЗРАХУНОК СИЛИ РІЗАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ':52);

writeln;

writeln('Визначення впливу діаметру на глибину різання.':52);

writeln;

writeln('Введіть значення подачі , мм/об: ');

readln(S);

writeln('Введіть значення глибину різання, мм: ');

readln(t);

writeln('Введіть діапазон значень діаметру, мм:');

writeln;

writeln;

write('Dmax=');

readln(Dmax);

write('Dmin=');

readln(Dmin);

for D:=Dmin to Dmax do

begin

P:=10*C*exp(q*ln(D))*exp(y*ln(S))*K;

write('При D=',D, 'мм');

writeln (' P=',P:6:3,'Н*м');

end;

end.

Розрахунок програми

РОЗРАХУНОК СИЛИ РІЗАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ

Визначення впливу діаметру на глибину різання

Введіть значення подач? , мм/об:

1.5

Введіть значення глибину різання, мм:

2

Введіть діапазон значень діаметру, мм:

Dmax=5

Dmin=4

При D=4мм P=3612.707 Н*м

При D=5мм P=4515.884 Н*м

Висновок

1. В яких випадках використовують оператори цикла? Визначення.

Оператори циклу бувають трьох видів: оператор циклу з параметром, оператор циклу поки (передумовою) та оператор циклу повторювати до (постумовою).

Оператор циклу з параметром (for)

У мові Паскаль розрізняють такі два види оператора циклу FOR:

а) зі значенням 1 кроку зміни параметра:

FOR <параметр>:= <вираз 1> ТО <вираз 2> DO <оператор>

б) зі значенням – 1 кроку зміни параметра:

FOR <параметр>:= <вираз 1> DOWNТО <вираз 2> DO <оператор>

На місці <оператора> може бути простий або складений конкретний оператор. Кількість виконань цього оператора визначається виразами 1 та Слід пам’ятати, що крок зміни параметра циклу може бути тільки 1 або –

Оператор циклу поки (while) (передумовою)

Оператор циклу WHILE має такий вигляд:

WHILE <умова> DO <оператор>

Дія оператора: зазначений оператор виконується нуль, один або декілька разів, поки умова справджується.

Приклад. Сума десяти перших чисел:

Оператор циклу повторювати … до (repeatuntil) (постумовою)

Форма запису:

REPEAT <оператори>

UNTIL <умова>

Дія оператора: на відміну від оператора WHILE, тут спочатку виконується зазначені оператори, а пізніше перевіряється умова. Якщо умова справджується, то виконання циклу завершується, якщо ні, то оператори виконується ще раз і так далі.

2. В якому розділі повинен бути описаний параметр циклу ?

Параметр циклу повинен бути описаним у розділі змінних.

3. Як записується і виконується вказівка повторення з передумовою?

Оператор циклу з передумовою (while...do) має такий вигляд:

while <умова> do <оператор>.

Дія оператора: зазначений оператор виконується нуль, один або декілька разів, поки умова виконується.

5. Як записується і виконується вказівка повторення з післяумовою?

Оператор циклу з постумовою (repeat...until). Форма написання оператора така:

repeat <оператори> until <умова>

6. Які службові слова відіграють роль операторних дужок в вказівці повторення з післяумовою?

Repeat та until.

7. Яка різниця між вказівками повторення з передумовою і післяумовою?

Дія оператора (repeat…until): на відміну від оператора while...do, тут спочатку виконуються зазначені оператори, а пізніше перевіряється умова. Якщо умова виконується, то виконання циклу завершується, якщо ні, то оператори виконуються ще раз і так далі.

8. В яких випадках зручно використовувати цикл з параметром?

Вказівку повторення з параметром зручно використовувати в тих випадках, коли попередньо можна визначити кількість повторень.

10. Як організувати вихід з вказівок повторення?

 Умова вказівки є умовою виходу з циклу.

11. Чи можна всередині тіла вказівки повторення з параметром змінювати параметр цикла?

Параметр циклу неповинен змінювати свого значення всередині тіла вказівки повторення.

Соседние файлы в предмете Информатика