Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторна робота 6

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
99.4 Кб
Скачать

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

ТЕМА: Програмування та розв’язання задач з записом даних у зовнішній файл.

МЕТА: Написання програм із організацією запису результатів у файл даних з використанням оператора переходу.

ВАРІАНТ 18

ВАРІАНТ 18

Умова: Скласти програму для розрахунку сили різання при свердлінні

де Сp, , q, y, Kp – коефіцієнти;

S –подача (мм/об);

Dдіаметр (мм);

Варіант №18

Сила різання при свердлінні

D, мм

S, мм/об

СР

q

y

Kp

8…36

0,1..1,8

68

1,0

0,7

1

Програма

program Lab6;

uses crt;

label 1,2,3;

const C=143; q=1.0; y=0.7; K=1;

var i:integer; D,S,P:real;

nazva: string[10];

f:text;

begin

1:CLRSCR;

writeln ('┌─────────────────────────────────────────┐');

writeln ('│ Розрахунок сили різання при свердлінні │');

writeln ('└─────────────────────────────────────────┘');

writeln;

writeln ('Введiть дiаметр оброблюваного отвору, мм:');

readln (D);

writeln;

writeln ('Введiть подачу, мм/об:');

readln (S);

writeln;

P:=10*C*exp(q*ln(D))*exp(y*ln(S))*K;

writeln;writeln;

writeln (' РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ':30);

writeln;writeln;

writeln ('┌──────────────────┬─────┬──────┬────────┐');

writeln ('│ Дiаметр отвору │ D │ мм │',D:7:2,' │');

writeln ('├──────────────────┼─────┼──────┼────────┤');

writeln ('│ Подача │ S │ мм/об│',S:7:2,' │');

writeln ('├──────────────────┼─────┼──────┼────────┤');

writeln ('│ Сила різання │ P │ Н*м │',P:7:2,'│');

writeln ('└──────────────────┴─────┴──────┴────────┘');

readln;

writeln; writeln;

writeln ('РОЗРАХУНОК ЗАКІНЧЕНО');

writeln;writeln('Виберіть подальшу дію:');

writeln;writeln('Виберіть подальшу дію:');

writeln;writeln(' 1. Повторний розрахунок;');

writeln;writeln(' 2. Збереження результатів та вихід з програми;');

writeln;writeln(' 3. Вихід з програми');

readln (i);

case i of

1:goto 1;

2:goto 2;

3:goto 3;

end;

2: clrscr;writeln;writeln;

writeln('ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ');

writeln;writeln;write('Введіть назву файлу '); readln(nazva);

writeln(' Для продовження натисніть ENTER ');

assign(f,nazva); rewrite(f);

writeln(f);writeln(f);

writeln (f,'РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ':30);

writeln (f);writeln(f);

writeln (f,'┌──────────────────┬─────┬──────┬────────┐');

writeln (f,'│ Дiаметр отвору │ D │ мм │',D:7:2,' │');

writeln (f,'├──────────────────┼─────┼──────┼────────┤');

writeln (f,'│ Подача │ S │ мм/об│',S:7:2,' │');

writeln (f,'├──────────────────┼─────┼──────┼────────┤');

writeln (f,'│ Сила різання │ P │ Н*м │',P:7:2,'│');

writeln (f,'└──────────────────┴─────┴──────┴────────┘');

writeln(f);writeln(f);

close(f);

3:end. Результат розрахунку:

Висновок:

  1. Файли даних – це послідовність компонентів одного типу.

  2. Послідовність дій над файлами така: файли відкривають, опрацьовують, закривають. Розрізняють дві основні дії: читання (введення) даного з файлу в оперативну пам’ять і записування (виведення) даного з оперативної пам’яті в файл. Під час читання наступне дане з файлу присвоюється змінній з оперативної пам’яті.

  3. EOF (<ім’я файлу>)

Вона набуває значення «так», якщо досягнуто кінець файлу, та «ні» – у протилежному випадку. Не можна відкривати один і той же файл одночасно для читання і записування. Відкрити можна попередньо закритий файл.

Для відкривання файлу з метою читання даних:

RESET (<ім’я файлу>, <зовнішнє ім’я>).

  1. Для читання (введення) даного з файлу в оперативну пам’ять:

READ (<ім’я файлу>, <зовнішнє ім’я>);

3) для закривання файлу:

CLOSE (<ім’я файлу>).

  1. Для відкривання файлу з метою записування данних у файл:

REWRITE (<ім’я файлу>, <зовнішнє ім’я>).

  1. Для записування (ввидення) даного у файл:

  2. WRITE (<ім’я файлу>, <зовнішнє ім’я>). Щоб реалізувати розгалуження і передати керування у потрібне місце, використовують оператор переходу: Goto <позначка>

Позначку заздалегідь оголошують у розділі оголошення позначок:

Label <список позначок> – більше однієї записують через кому.

Якщо позначка (ціле число) оголошена, то в програмі повинен бути фрагмент: label:<позначка>

Соседние файлы в предмете Информатика