Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторна робота 5

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
27.18 Кб
Скачать

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

ТЕМА: Програмування та розв’язання задач з використанням функцій

МЕТА: Навчитись створювати програми з представленням результатів у табличному вигляді засобами псевдографіки та використанням функцій.

ВАРІАНТ 18

Умова: Скласти програму для розрахунку сили різання при свердлінні

де Сp, , q, y, Kp – коефіцієнти;

S –подача (мм/об);

Dдіаметр (мм);

Варіант №18

Сила різання при свердлінні

D, мм

S, мм/об

СР

q

y

Kp

8…36

0,1..1,8

68

1,0

0,7

1

Програма

program Lab5;

uses crt;

const C=143; q=1.0; y=0.7; K=1;

var step1,step2, D,S,P:real;

function stp(a,b:real):real;

begin

stp:=exp(b*ln(a));

end;

begin

CLRSCR;

writeln ('┌─────────────────────────────────────────┐');

writeln ('│ Розрахунок сили різання при свердлінні │');

writeln ('└─────────────────────────────────────────┘');

writeln;

writeln ('Введiть дiаметр оброблюваного отвору, мм:');

readln (D);

writeln;

step1:=stp(d,q);

writeln ('Введiть подачу, мм/об:');

readln (S);

writeln;

step2:=stp(s,y);

P:=10*C*step1*step2*K;

writeln;writeln;

writeln (' РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ':30);

writeln;writeln;

writeln ('┌──────────────────┬─────┬──────┬────────┐');

writeln ('│ Дiаметр отвору │ D │ мм │',D:7:2,' │');

writeln ('├──────────────────┼─────┼──────┼────────┤');

writeln ('│ Подача │ S │ мм/об│',S:7:2,' │');

writeln ('├──────────────────┼─────┼──────┼────────┤');

writeln ('│ Сила різання │ P │ Н*м │',P:7:2,'│');

writeln ('└──────────────────┴─────┴──────┴────────┘');

readln;

end.

Блок схема до даної програми

Соседние файлы в предмете Информатика