Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4

.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
77.77 Кб
Скачать

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

ТЕМА: Програмування та розв’язання задач з циклічним обчислювальним процесом

МЕТА: Набуття навичок організації циклічного обчислювального процесу за допомогою операторів циклу.

ВАРІАНТ 18

Умова: Скласти лінійну програму для розрахунку сили різання при свердлінні

де Сp, q, y – коефіцієнти;

t глибина різання (мм)

S –подача (мм/об);

Dдіаметр (мм).

Варіант № 7.2

D, t

Сила різання при свердлінні

D, мм

S, мм/об

t, мм

СР

q

y

Kp

8…36

0,1..1,8

t = 0,5∙D

68

1,0

0,7

1

Блок-схема

Початок

Введення D,t

Dmin

D

Dmax

tmin

T

tmax

i

A[i]:=M; i:=i+1;

imin

imax

A[i] > MAX

MAX:=A[i]

Виведення

МAX

Кінець

program Lab4;

const C=68; q=1.0; y=0.7; K=1;

var A:array[1..25] of real;

D,Dmax,Dmin,i:integer;

S,t,tmax,tmin,P,MAX:real;

begin

writeln ('ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ СИЛИ РІЗАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ':52);

writeln;

writeln('Введіть значення подачі:');

readln(S);

writeln('Введіть діапазон значень діаметрів:');

writeln;

write('Dmax=');

readln(Dmax);

write('Dmin=');

readln(Dmin);

writeln;

writeln('Введіть діапазон значень глибин різання:');

write('tmax=');

readln(tmax);

write('tmin=');

readln(tmin);

i:=1;

for D:=Dmin to Dmax do

begin

t:=tmin;

while t<tmax do

begin

P:=10*C*exp(q*ln(D))*exp(y*ln(S))*K;

t:=t+0.1;

A[i]:=P;

i:=i+1;

end;

end;

A[1]:=MAX;

for i:=2 to 25 do

if A[i]>MAX then

MAX:=A[i];

writeln;

writeln('Максимальне значення сили рiзання при свердлінні P=',MAX:4:2,'Н*м');

writeln('При D=',D,'мм t=',t-0.1:3:1,' мм ');

writeln;

end.

Розрахунок програми

ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ СИЛИ ПРИ СВЕРДЛІННІ

Введіть значення подачі:

1.7

Введіть діапазон значень діаметрів:

Dmax=10

Dmin=9

Введіть діапазон значень глибин різання:

tmax=5

tmin=4

Максимальне значення швидкості P=9858.78 Н*м

При D=10 мм t=5 мм

Висновок:

1. Загальне визначення масиву.

Масив (вектор) - це набір однотипних змінних, об’єднаних одним ім’ям і доступних через це ім’я і порядковий номер змінної в наборі.

2. Характерні властивості масиву.

  • Тип елементів масиву повинен бути конкретно описаний.

  • Число елементів масиву визначається під час його опису і надалі не змінюється.

3. Як в програмі описуються одновимірні масиви?

Var ім’я_масиву[розмір];

4. Як відбувається звернення до одновимірних масивів?

Звернення до елементів одновимірного масиву в загальному випадку виглядає так:

імя_масиву [ вираз ];

де імя_­масиву – покажчик – константа;

5. Як здійснюється введення і виведення одновимірних масивів?

Ця операція виконується поелементно за допомогою оператора циклу. Під час введення елементів масиву необхідно врахувати те, що їх кількість, тип та тип індексів задаються в оголошенні масиву до початку виконання програми і не можуть бути змінені.

6.Який принцип використовується під час знаходження мінімального елемента масиву?

  • Умовно вважаємо перший елемент найменшим (мінімальним). Запам'ятовуємо його значення (а[1]) і його індекс (=1).

  • 2. Порівнюємо значення мінімального з черговим елементом таблиці (i), починаючи з другим елементом і до останнього.

  • 3. При знаходженні елемента з меншим значенням міняємо значення мінімального на знайдений елемент і запам'ятовуємо його індекс.

Соседние файлы в предмете Информатика