Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

лаб3

.pas
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
835 б
Скачать
program lab3;
uses crt;
const  C=68; q=1.0; y=0.7; K=1;
var t,tmax,tmin,D,Dmax,Dmin:integer;
    S, P:real;
begin
CLRSCR;
writeln('РОЗРАХУНОК СИЛИ РІЗАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ':52);
writeln;
writeln('Визначення впливу діаметру на глибину різання.':52);
writeln;
writeln('Введіть значення подачі , мм/об: ');
readln(S);
writeln('Введіть значення глибину різання, мм: ');
readln(t);
writeln('Введіть діапазон значень діаметру, мм:');
writeln;
writeln;
write('Dmax=');
readln(Dmax);
write('Dmin=');
readln(Dmin);
for D:=Dmin to Dmax do
begin
P:=10*C*exp(q*ln(D))*exp(y*ln(S))*K;
write('При D=',D, 'мм');
writeln (' P=',P:6:3,'Н*м');
end;
end.
Соседние файлы в предмете Информатика