Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

lab 6

.pas
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
3.42 Кб
Скачать
program Lab5;
uses crt;
label 1,2,3;
const C=143; q=1.0; y=0.7; K=1;
var i:integer; D,S,P:real;
nazva: string[10];
f:text;
begin
1:CLRSCR;
writeln ('┌─────────────────────────────────────────┐');
writeln ('│ Розрахунок сили різання при свердлінні  │');
writeln ('└─────────────────────────────────────────┘');
writeln;
writeln ('Введiть дiаметр оброблюваного отвору, мм:');
readln (D);
writeln;
writeln ('Введiть подачу, мм/об:');
readln (S);
writeln;
P:=10*C*exp(q*ln(D))*exp(y*ln(S))*K;
writeln;writeln;
writeln (' РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ':30);
writeln;writeln;
writeln ('┌──────────────────┬─────┬──────┬────────┐');
writeln ('│ Дiаметр отвору  │ D  │ мм  │',D:7:2,' │');
writeln ('├──────────────────┼─────┼──────┼────────┤');
writeln ('│ Подача      │ S  │ мм/об│',S:7:2,' │');
writeln ('├──────────────────┼─────┼──────┼────────┤');
writeln ('│ Сила різання   │ P  │ Н*м │',P:7:2,'│');
writeln ('└──────────────────┴─────┴──────┴────────┘');
readln;
writeln; writeln;
writeln ('РОЗРАХУНОК ЗАКІНЧЕНО');
writeln;writeln('Виберіть подальшу дію:');
writeln;writeln('Виберіть подальшу дію:');
writeln;writeln(' 1. Повторний розрахунок;');
writeln;writeln(' 2. Збереження результатів та вихід з програми;');
writeln;writeln(' 3. Вихід з програми');
readln (i);
case i of
1:goto 1;
2:goto 2;
3:goto 3;
end;
2: clrscr;writeln;writeln;
writeln('ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ');
writeln;writeln;write('Введіть назву файлу '); readln(nazva);
writeln(' Для продовження натисніть ENTER ');
assign(f,nazva); rewrite(f);
writeln(f);writeln(f);
writeln (f,'РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ':30);
writeln (f);writeln(f);
writeln (f,'┌──────────────────┬─────┬──────┬────────┐');
writeln (f,'│ Дiаметр отвору  │ D  │ мм  │',D:7:2,' │');
writeln (f,'├──────────────────┼─────┼──────┼────────┤');
writeln (f,'│ Подача      │ S  │ мм/об│',S:7:2,' │');
writeln (f,'├──────────────────┼─────┼──────┼────────┤');
writeln (f,'│ Сила різання   │ P  │ Н*м │',P:7:2,'│');
writeln (f,'└──────────────────┴─────┴──────┴────────┘');
writeln(f);writeln(f);
close(f);
3:end.
Соседние файлы в предмете Информатика