Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

практична бжд 4 38

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
66.54 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Кафедра БЖД

Практична робота №4

з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

« Вибір та розрахунок блискавкозахисту будівель і споруд»

Варіант - 38

Виконав ст. гр 1ПМ-17 Новак К. А. Перевірив: Терещенко О. П.

Вінниця 2018

Практичне заняття №4. Вибір та розрахунок блискавкозахисту будівель і споруд

4.1. Загальні відомості

Блискавка – це інтенсивний розряд атмосферної електрики. Дія блискавки на будівлі та споруди проявляється у вигляді прямого удару блискавки в об'єкт, дії електростатичної та електромагнітної індукції і в занесенні високих потенціалів в будівлі і споруди.

Найнебезпечнішим є прямий удар блискавки в об'єкт, тому що при ньому на протязі частки секунди (1...100 мкс) по каналу блискавки протікає струм силою 200...500 кА, розігріваючи його до 20000°С.

Блискавкозахист – це комплекс захисних пристроїв, які забезпечують безпеку людей, збереження будівель і споруд, обладнання і матеріалів від можливих вибухів, загорання і руйнувань, виникаючих при дії блискавки.

Проектування і влаштування блискавкозахисту нових, реконструйованих і розширених будівель і споруд повинно виконуватися згідно з інструкцією з проектування і улаштування блискавкозахисту будівель і споруд СН 305-77.

Стержньові та тросові блискавковідводи характеризуються зоною захисту – частиною простору, всередині якого усі будівлі, споруди та інші об'єкти захищені від прямих ударів блискавки (ПУБ) з певним рівнем надійності. Найменшим і постійним за величиною рівнем надійності володіє поверхня зона захисту, із просуванням всередину зони надійність захисту збільшується. За рівнем надійності захисту встановлено два типи зон захисту: А – з рівнем надійності захисту 99,5% і більше; Б – 95% і більше.

Вихідні дані:

N, рік-1

B, м

L, м

h, м

?

?

17.1

15.2

?

34.2

?

?

4.2. Розрахунок ризику уражень блискавкою будівель і споруд

Очікувана річна кількість уражень блискавкою будівель і споруд, не обладнаних блискавкозахистом, визначається за формулою

[рік-1], (4.1)

[рік-1],

N = 0.918921 [м]

де B і L – відповідно ширина і довжина захищуваної будівлі чи споруди, яка має в плані прямокутну форму, м;

hx – найбільша висота будівлі чи споруди, м;

n – середньорічна грозова діяльність, год/рік.

Середньорічна грозова діяльність в годинах визначається за спеціально розробленою картою або на підставі офіційних даних місцевих метеорологічних станцій. Згідно розробленої карти на території України тривалість грозової діяльності така:

АР Крим і Херсонська область – 40...60 год/рік;

Донецька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Львівська і Тернопільська області – 80...100 год/рік;

Чернівецька область – більше 100 год/рік;

на решті території – 60...80 год/рік.

4.3. Розрахунок одинарного стержневого блискавковідводу

Зона захисту одинарного стержневого блискавковідводу висотою h < 150 м (із врахуванням блискавкоприймача) нагадує собою круговий конус висотою h0 < h (рис. 4.1). На рівні землі зона захисту утворює коло радіусом r0. Горизонтальний переріз зони захисту на висоті захищуваного об'єкту hx утворює коло радіусом rx.

Зону захисту можна визначити графічним і розрахунковим методами.

Рис. 4.1. Зона захисту одинарного стержневого блискавковідводу висотою до 150 м:

1 – межа зони захисту на рівні землі;

2 – межа зони захисту на рівні hx .

Радіус зони захисту визначається за формулою

[м]. (4.2)

B = 50.216 [м]

[При розрахунковому методі габарити зони захисту одинарного стержневого блискавковідводу визначаються так:

Зона А:

[м]; (4.3)

[м]; (4.4)

[м]. (4.5)

Після розв’язання квадратного рівняння відносно h рівняння (4.5) для зони А висота одинарного стержньового блискавковідводу при відомих hx, і rx може бути знайдена за формулою

[м], (4.6)

Де,

де b = 1,1 + 0,00235hx; c = 1,294hx + rx – коефіцієнти квадратного рівняння.

З двох коренів h приймають логічне його значення.

Зона Б:

[м]; (4.7)

[м]; (4.8)

м

[м]. (4.9)

Для зони Б висота одинарного стержневого блискавковідводу при відомих hx, і rx може бути знайдена за формулою

[м]. (4.10)

Відповідь: Зона А: B = 50.216 =0.918921 м ; ; ;

Відповідь: Зона Б: B = 50.216 N=0.918921м ; ; ;