Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
всі теоретичні питання.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.12.2018
Размер:
1.73 Mб
Скачать

26. Конус

Круговим конусом називається тіло, яке складається з круга — основи конуса, точки, яка не лежить у площині цього круга, — вершини конуса і всіх відрізків, що сполучають вершину конуса з точками основи. Відрізки, що сполучають вершину конуса з точками кола основи, називаютьсятвірними конуса. Конус називається прямим (далі просто «конус»), якщо пряма, що сполучає вершини конуса з центром основи, перпендикулярна до площини основи. Прямий круговий конус можна розглядати як тіло, утворене в результаті обертання ­прямокутного трикутника навколо його катета як осі. Висота конуса — перпендикуляр, опущений із його вершини на площину основи. Віссю прямого кругового конуса називається пряма, яка містить його висоту. Зверніть увагу на рисунок нижче. Так звані «контурні твірні» SA i SB є дотичними до еліпса, який зображує основу конуса, точки A і B не є кінцями великої осі еліпса. Переріз конуса площиною, яка проходить через його вершину, — рівнобедрений трикутник, у якого бічні сторони є твірними конуса, а основою є хорда основи. Розглянемо переріз CSD. Він перетинає основу конуса по хорді CD. Хорду CD видно з центра основи під кутом COD, а з вершини конуса — під кутом CSD. Сам переріз — рівнобедрений  з основою CD, де   твірні конуса. Його ортогональною проекцією на площину основи конуса є рівнобедрений  з основою CD і . Відрізок OK є бісектрисою, медіаною, висотою , відстанню від точки O до хорди CD. Відрізок SK є бісектрисою, медіаною, висотою  та відстанню від вершини конуса S до хорди CD є лінійним кутом двогранного кута між площиною перерізу й площиною основи. Отже, — кути нахилу твірної конуса до його основи. Площа бічної поверхні конуса обчислюється за формулою , де Sосн — площа основи,  — кут нахилу твірної конуса до його основи. 

Об’єм конуса (див. рисунок) дорівнює одній третині добутку площі його основи та висоти. . .

27. Зрізаний конус

Площина, паралельна площині основи конуса, перетинає конус по кругу, а бічну поверхню — по колу з центром на осі конуса. Така площина відтинає від конуса менший конус. Частина, що залишилась, називається зрізаним конусом (див. рисунок): ; Зверніть увагу на осьовий переріз зрізаного конуса. Це рівнобічна трапеція, в якої основи — діаметри основ зрізаного конуса, бічні сторони — твірні, висота — висота зрізаного конуса. Отже, . Sб, де , — формула для обчислення бічної поверхні зрізаного конуса. 

Об’єм зрізаного конуса (див. рисунок): .  

28. Куля

Кулею називається тіло, що складається з усіх точок простору, які розташовані від даної точки на відстані, що не більша за дану. Ця точка називається центром кулі, а дана відстань — радіусом кулі. Межа кулі називається кулевою поверхнею, або сферою. Відрізок, що сполучає дві точки кульової поверхні й проходить через центр кулі, називається діаметром. Куля є тілом обертання, яке утворюється під час обертання півкруга навколо його діаметра як осі. Будь-який переріз кулі площиною є круг. Центр цього круга є основою перпендикуляра, опущеного з центра кулі на січну пло­щину. На рисунку у OA — радіус кулі,  — радіус перерізу,  — відстань від центра кулі до площини перерізу (d). . Площина, яка проходить через центр кулі, називається діаметральною площиною. Переріз кулі діаметральною площиною називається великим кругом, а переріз сфери — великим колом, або екватором. Будь-яка діаметральна площина кулі є її площиною симетрії. Центр кулі є її центром симетрії. Площина, яка проходить через точку А кульової поверхні та є перпендикулярною до радіуса, проведеного в точку А, називається дотичною площиною. Точка А називається точкою дотику. Дотична площина має з кулею тільки одну спільну точку — точку дотику. Пряма, яка належить дотичній до кулі площині й проходить через точку дотику, називаєтьсядотичною до кулі в цій точці. Вона має з кулею тільки одну спільну точку. Лінією перетину двох сфер є коло. Площа сфери радіусом R обчислюється за формулою . Кульовим сегментом називається частина кулі, яку відтинає від неї січна площина. На рисунку H — висота кульового сег­мента. Кульовий сегмент обмежується частиною сфери, площа якої обчислюється за формулою , і кругом, який називається основою сегмента. Кульовий сектор — це кульовий сегмент і конус, вершина якого в центрі кулі, а основою є основа сегмента.  

Об’єм кулі

На рисунку зображено кулю, кульовий сегмент і кульовий сектор. Об’єм кулі: , де R — радіус кулі. Об’єм кульового сегмента: , де H — висота кульового сегмента, R — радіус кулі. Об’єм кульового сектора: , де R — радіус кулі, H — висота відповідного кульового сегмента.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.