Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
политка.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
494.08 Кб
Скачать

15.Інфляція: її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки, та шляхи подолання.

Інфляція- переповнення паперовими грошима обігу( каналів грошового обігу)

На макрорівні - це знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному вир-ві й порушенням законів грошового обігу, яке виявляється в стійкому зростанні цін на товари і послуги.

На макрорівні – це зростання цін.

Причини інфляції: *порушення пропорцій суспільного виробництва;

*надмірна емісія паперових грошей*дефіцит державного бюджету* монополізація вир-ва;*мілітаризація економіки;*зміна кон’юктури ринку.*значне зростання внутр. і зовн держ боргу.*недосконалість податкової системи*кризові явища у фін-кредитній системі*Зовнішньоекон фактори.

Види інфляції.

-за х-ром прояву-відкрита, прихована. Відкрита і-я розвивається вільно і ніким не стримується. Прихована і-я-це така і-я, коли д-ва вживає заходи, спрямовані на безпосереднє стримування цін на товари і послуги, з одного боку, і доходів населення – з іншого.

- за темпами зростання-повзуча, галопуюча, гіперінфляція. Повзуча і-я – і-я, що розвивається поступово, коли ціни зростають незначною мірою (не перевищує 10% на рік). Галопуюча і-я-і-я, коли ціни зростають швидко-на10-100% щорічно. Гіпері-я-і-я, коли ціни зростають астрономічно-на1-2% щодня або сягають 1000% і більше на рік.

Економічні наслідки інфляції:

Порушення нормального функціонування кредитно-грошової системи

Негативний вплив на міжнародне, економічне та валютно-кредитне становище країни

Зростання спекуляції, тіньової економіки, корупції

Соціальні наслідки інфляції:

Знецінення попередніх грошових заощаджень населення в банках, страхових полісах,щорічної ренти та інших паперових активів з фін вартістю

Посилення безробіття, підрив мотивації до ефективної труд діял

Посилення соціальної диференціації населення і соц напруги в суспільстві.

Що до подолання подальшого розвитку інфляції в країні антиінфляційна політика держави передбачає :

Зростання вир-ва і насичення ринку товарами

Обмежння емісії грошей

Подолання дефіциту держ бюджету

Пробедення олбгрунтованої кредитної політики

Скорочення ставок податків

Збільшення безготівкового обігу.

16.Структура ринкової системи.

Ринкова система – це механізм зв’язку попиту і пропозиції через систему цін і ринків, який побудований на мотивах отримання прибутку.

Структура ринкової системи:

1.економічні закони

Зако́н ва́ртості — загальний економічний закон, який виражає внутрішньо необхідні, суттєві і сталі зв'язки між суспільно необхідноюпрацею (затраченою на виробництво товару з урахуванням умов його відтворення) і цінами товарів за умов відносної відповідностіпопиту та пропозиції.

Закон попиту — величина (об'єм) попиту зменшується у міру збільшення ціни товару. Математично це означає, що між величиною попиту і ціною існує обернено пропорційна залежність (проте не обов'язково у вигляді гіперболічно представлено формулою y=a/x).

Закон пропозиції — при інших незмінних чинниках величина (об'єм) пропозиції збільшується у міру збільшення ціни на товар.

Зростання величини пропозиції товару при збільшенні його ціни обумовлене в загальному випадку тією обставиною, що при незміннихвитратах на одиницю товару із збільшенням ціни росте прибуток і виробникові (продавцеві) стає вигідним продати більше товару. Реальна картина на ринку складніше за цю просту схему, але виражена у ній тенденція має місце.

Зако́н грошово́го о́бігу — загальний економічний закон, який визначає що протягом даного періоду для обігу необхідна лише певна об'єктивно обумовлена маса купівельних і платіжних засобів.

2.ринкові господарські форми: товар, ціна, гроші, прибуток.

3.учасники господарського життя: домогосподарства, фірми, ринкова інфраструктура, держава

4.комплексний ринок:

ринок споживчих товарів і послуг

ринок робочої сили

ринок засобів виробництва

ринок капіталу

ринок інтелектуальної діяльності

ринок інформації

ринок цінних паперів

ринок позичкового капіталу

ринок землі

5.ринкові регулятори:

відсоток та кредит

ставка податку

бюджетні субсидії

валютний курс

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.