Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ліннік О.О..doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Математич­ний блок

Технологіч­ний блок

Блок „Мис тецтво

Прослухо-вування гімну України

Моделю­вання державних символів України

Розв'язу­вання задач про роки не залеж­ності України

Малювання випадків правопо­рушень

Розв'язан­ня задач про лати прийняття Конвенції

Інтеграція видів діяльності, визначенні! пріоритетного напрямку

Блок ..Людина і світ'

Блок

фізичного

розвитку

Бесіда „Хто такий

Фізхвилипка

справжній

..Козацькі

громадянин".

розваги"

Робота з картою

України.

Демонстрація

державних символів

та одягу України та

сусідніх держав

Дослідження

Фізхвилин-

Коннеішії (робота в

ка „Які

групах), створення

існують

схеми; проблемні

види відпо-

ситуації „Я

чинку"

захищаю свої

(імітація

права"

рухів)

Символічне зображенії я прав ча обов'язків дніинн (робота в групах)

L -

Розв'язу­вання марема-тичних задач на основі опо­відання, логічні задачу

Читання та обговорення оповідання В.Сухомлиись

кого „Тому що я -людина"

задачі _ .1. _ .... - l. _. - -куші)

Розучуван­ня комп­лексу вправ на кожен день(дбати про здо­ров'я - мій обов'язок)

со СО

Конспект уроку Тема: Мої обов'язки - це свобода іншої людини. Мета: узагальнити знання змісту Конвенції ООН про права дитини; формувати поняття „свобода" та „обов'язки громадя­нина"; вправляти в складанні та розв'язуванні математичних задач; продовжувати формувати вміння працювати над ху­дожнім твором; продовжувати вчити замінювати явища симво­лами та зображувати їх;

розвивати критичне мислення, вміння взаємодіяти в гру­пах; уміння доводити судження; розвивати вправність у фізич­них діях;

виховувати почуття громадянського обов'язку, взаємопо­вагу; прагнення здорового способу життя.

Тип уроку: інтегрований („Я і Україна", українське читан­ня, математика, фізична культура, образотворче мистецтво).

Обладнання: символічний мікрофон, паперові кола для ма­лювання символів, фломастери, тексти з оповіданням В.Сухом-линського „Тому що я - людина".

Хід уроку

I. Організація початку уроку.

II. Актуалізація опорних знань"

1. Опитування за технологією „Мікрофон":

 • В якому документі викладено права людини?

 • Усі громадяни мають права?

 • Діти є громадянами своєї держави?

 • Чи мають права діти?

 • У якому документі викладено права дітей?

2. Робота в групах по чотири особи:

Завдання групам: символічно зобразити основні права ди­тини, що відображені в Конвенції. Символи вішаються на дошці. III. Постановка проблеми:

 • Якщо кожна людина має право на житло, чи означає це, що вона може жити там, де їй заманеться?

 • Чи може вона обрати житло, в якому вже живе інша люди­на? Чому?

IV. Полілог „Свобода - це вседозвілля?"

Проблема: визначити умови людської свободи.

 • Що потрібно людині, щоб відчувати себе вільною?

 • Що може робити вільна людина?

 • Чому вона не все може собі дозволити? (свобода кожної людини обмежена власними обов'язками та свободою іншої лю­дини).

V. Визначення обов'язків людини з опорою на символічні

зображення прав:

Право вчитися - обов'язок учитися добре. Право на свободу слова - обов'язок поважати думку інших. Право на повагу дорослих - обов'язок поважати дорослих. Право на соціальний захист - обов'язок захищати слабших, пам'ятки культури, природу.

Право на житло - обов'язок тримати своє житло охайним. Право на захист здоров'я - обов'язок дбати про своє здоро­в'я.

Один із дітей записує обов'язки на дошці.

VI. Робота в групах по чотири особи:

Завдання групам: символічно зобразити основні обов'язки

дитини.

Символи вішаються на дошці.

VII. Блок фізичного розвитку.

1. Бесіда:

 • Як людина повинна дбати про своє здоров'я?

 • Хто кожного ранку робить гімнастику?

 • Зараз ми розучимо комплекс вправ, які ви повинні роби­ти кожного ранку, щоб виконувати свій обов'язок дбати про своє

здоров'я.

2. Виконання комплексу вправ:

1. В.п. Ноги нарізно, руки перед грудьми, зігнуті в ліктях. 1-2 - ривки зігнутими руками; 3-4 - ривки прямими ру- ками.

2. В.п. Ноги нарізно, руки прямі, опущені впродовж тулуба. 1-2 обернення прямими руками вперед; 3-4 - обернення

прямими руками назад.

3. В.п. Ноги нарізно, руки на поясі.

1-2-3-4 - обернення тулуба.

4. В.п. Ноги нарізно, тулуб нахилений уперед.

1 - права рука до лівою ноги, 2- ліва рука до правої ноги.

5. В.п. Ноги разом, руки на поясі.

1 - присідання, руки вперед, 2 - в.п.

6. В.п. Ноги разом, руки на поясі. 1-4 - стрибки на двох ногах.

5-8 - стрибки на одній нозі.

VIII. Робота з оповідання В.Сухомлинського „Тому що я — людина".

 1. Читання оповідання "естафетою".

 2. Аналіз прочитаного.

 • Чому батько не зробив того, що зробив дідусь?

 • Чи можна сказати, що батько - погана людина?

 • Що означає бути справжньою людиною?

 • Які обов'язки повинна виконувати кожна людина?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.