Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по выполнению курсовой по ЭПТБ 2009.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
276.99 Кб
Скачать

Додаток з приклад побудови й оформлення таблиць

Таблиця 2.1

Аналіз динаміки основних економічних показників діяльності туристичного підприємства ЗАТ «Супутник-Донецьк»

Найменування показника

Умовне позначення

Значення за роками

Ланцюгові індекси приросту (+), зниження (-), у %

2007

2008

2009

2008/2007

2009/2008

Чистий дохід, тис. грн

ЧД

4875,3

3854,1

8754,6

-20,9

+127,3

Фонд оплати праці, тис. грн

ФОТ

815,8

736,5

689,5

-9,7

-6,4

Інші операційні витрати, тис. грн

ІОВ

145,6

213,2

315,4

+46,4

+47,9

Чистий прибуток, тис. грн

ЧП

78,2

87,3

45,1

+11,6

-48,3

Таблиця 2.2

Аналіз динаміки показників рентабельності ЗАТ «Супутник-Донецьк» за 2004-2008 рр., %

Найменування показника

Формула для розрахунку

Значення за роками

Ланцюгові індекси приросту (+), зниження (-), у %

2007

2008

2009

2008/2007

2009/2008

Рентабельність підприємства

3,0

29,8

95,4

+893,0

+220,0

Рентабельність фонду оплати праці

8,3

101,8

143,5

+1126,0

+40,9

Рентабельність основних фондів

5,5

156,4

1021,9

+2743,0

+553,4

Додаток к приклад побудови й оформлення рисунків

Рис. 2.1. Кількість обслугованих на підприємстві ЗАТ «Супутник-Донецьк» туристів по напрямам відвідування

Рис. 2.2. Залежність обсягу наданих турпослуг від кількості туристичних напрямків ЗАТ «Супутник-Донецьк»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи

з дисципліні «Економіка підприємств турбізнесу»

для студентів напряму підготовки

6.030601 «Менеджмент»

галузі знань «Менеджмент і адміністрування»

Підп. до друку 17.19.01. 2009. Бум. офс. Офс. печатка.

Загальний обсяг 25 с. Тираж 25 екз.

Оригінал-макет для прямого репродуціювання виготовлений

редакційно-видавничою групою Донецького інституту туристичного бізнесу, 83 114, Донецьк-114, вул. Університетська, 94.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.