Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТ ВКАЗ Политекон курсова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
197.12 Кб
Скачать

Оформлення додатків

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння курсової роботи:

  • реальні документи підприємства;

  • рекламні матеріали;

  • проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

  • таблиці допоміжних цифрових даних;

  • інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання магістерської роботи;

  • ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті курсової роботи.

Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.

У правому верхньому куті сторінки над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і поряд - велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, І, Ї, З, Й, О, Ч, Ь, наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б” і т. д. Єдиний додаток позначається як “Додаток А”.

Нумерація сторінок у додатках здійснюється в межах одного додатку. Крім того, на другій та подальших сторінках додатку у верхньому куті праворуч потрібно вказати “Продовження додатка”. Посилання на додатки у текстовій частини роботи є обов’язковим.

    1. Консультації у наукового керівника

Звертатися за консультацією до наукового керівника студент може вже на початковому етапі роботи над курсовою. Разом з науковим керівником студент вибирає собі тему курсової роботи; від наукового керівника студент одержує конкретні методичні поради по вибраній темі; з ним він складає план роботи, підбирає до теми літературу, розбирає виникаючі питання по темі, одержані в роботі висновки.

Консультації у наукового керівника, якщо правильно ними користуватися, надають дієву допомогу при написанні курсової роботи. Тут необхідно уникати двох крайнощів: чи взагалі знехтувати консультаціями наукового керівника і подати йому готову роботу, чи пробувати від наукового керівника одержати в готовому виді план роботи, літературу до теми, не проявивши самостійного підходу.

До наукового керівника студент повинен звертатися за порадами в ході вибору теми, при складанні плану і підборі необхідної для вивчення літератури, але попередньо склавши свій варіант плану і підібравши деяку літературу. В такому випадку консультації у наукового керівника будуть поглиблювати розуміння теми, уточнювати ті чи інші положення для студента. До консультації слід підготуватися, щоб ставити конкретні питання по темі, а не обмежуватися загальними питаннями тину: «Як скласти план ?», «Що писати в курсовій роботі ?» т.д. Питання повинні бути іншого типу: «Чи правильно включені в план теми слідуючи питання ?», «Чому неправомірно включати в план те чи інше питання ?», «Як підійти до оцінки фактичного матеріалу, щоб відібрати краще із того, що я зібрав до теми?», «Чи правильно я розумію слідуючи положення ?» і т.д. Сформульовані таким чином питання свідчать про те, що студент працював над темою, ознайомився з літературою і потребує більш конкретного керівництва викладача в ході подальшої самостійної роботи.

В процесі написання курсових робіт студенти можуть звертатися на кафедру економічної теорії за консультаціями. Ті студенти, які не мають змоги відвідувати консультації, можуть звертатися на кафедру за адресою:

м. Бердянськ, вул. Свободи, 117/3, тел. 6-48-57 (денне та заочне відділення).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.