Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpora_teoria_veroyatnostey_vsya.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
564.74 Кб
Скачать

3.14.Дати означення емпіричної та теоретичної частот, формули для обч теоретичних частот розподілів : Пуассона, нормальної та генеральної сукупності

Дати означення емпіричної та теоретичної частоти, записати формули обчислення теоретичної частоти для розподілів: а) Пуассона, б)Нормальної генеральної сукупності. Пояснити зміст букв. Навести загальну схему побудови відповідних графіків. Навести приклад вирівнювання статистичних рядів в припущенні, що генеральна сукупність розподілена за законом: а) Пуассона, б) нормальним.

Розглянемо ДВВ Х, закон розподілу якої невідомий, нехай виконано п випробувань. В яких величина Х прийняла п1 разів значення х1, п2 разів значення х2,... пк разів значення хк. Причому сума: ∑пі=п. Емпіричними частотами називають частоти пі, що спостерігають фактично. Теоретичними частотами називають частоти, що знаходяться теоретично (розрахунково). Теоретичні частоти знаходять за формулою : пі=п*Рі (п – кількість випробувань; Рі – імовірність хі).

Пуссона: Рп(к)=(λk*e-λ)/к!. λ- середня вибіркова.

3.15.Дати озн функціональної, статистичної, кореляційної залежності, умовного середнього, вибіркових рівняння та лінії регресії.

Дати означення функціональної, статистичної та кореляційної залежності, умовного середнього, вибіркових рівняння та лінії регресії. Навести приклади.

Розглянемо залежність У від однієї випадкової величини Х, а потім від декількох величин. Дві випадкові величини можуть бути пов’язані функціональною залежністю або залежністю іншого роду, яка називається статистичною, або бути незалежними. Строга функціональна залежність реалізується рідко. У цьому випадку виникає статистична залежність. наприклад: якщо У залежить від Z1, Z2, V1, V2, а Х залежить від Z1, Z2, і U1. то між У і Х є статистична залежність (наявні спільні фактори Z1, Z2). Статистичною називають залежність при якій зміна однієї з величин викликає зміну розподілу іншої. Зокрема, статистична залежність проявляється в тому, що при зміні однієї з величин змінюється середнє значення іншої. В цьому випадку статистичну залежність називають кореляційною. Умовним середнім Ух(з рискою зверху) називають середнє арифметичне значень У, відповідних значенню Х=х. Кореляційною залежністю У від Х називають функціональну залежність умовної середньої Ух(з рискою зверху) від х:

Це рівняння називають рівнянням регресії У на Х. Функцію f(x) називають регресією У на Х, а її графік – лінією регресії У на Х вибіркове.

3.16.Вивести формули для обч параметрів вибіркового рівн лінійної регресії : а) за не згрупованими даними, б) за згрупованими

вивести формули для обчислення параметрів вибіркового рівня лінійної регресії: а) за не згрупованими данними. Б) за згрупованими данними кореляційної таблиці. Пояснити зміст букв, навести приклади.

Дана формула виведена із рівняння прямої: у=кх+b. Де к замінено на вибірковий коефіцієнт регресії. Вибіркове рівня лінійної регресії: - вибірковий коефіцієнт регресії У на Х.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]