Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гусєва курсова робота.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
138.24 Кб
Скачать

Список джерел та літератури

 1. Акопов, А.И. Общий курс издательского дела. Учебное пособие для студентов журналистов [Текст] / Под ред. проф. В.В. Тулупова. – Факультет журналистики ВГУ. – Воронеж, 2004. – 218 с.

 2. Закон України "Про інформацію" від 6 квітня 2000 року № 1642-ІІІ зі змінами і доповненнями.

 3. Здоровега, В. Теорія і методика журналістської творчості [Текст]: Навч. посіб / В. Здоровега – Львів: ПАІС, 2000. – 180 с.

 4. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2732:2004. – Чинний від 2005-07-01. – К.: Держстандарт України, 2005. – С 53.

 5. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги: ДСТУ 2395–94. – Чинний від 1995-01-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – С 10.

 6. Іванов, В.Ф. Техніка оформлення газети [Текст]: Курс лекцій/ В. Ф. Іванов – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 222 с.

 7. Ісаєвич, Я. Українське книговидання, витоки, розвиток, проблеми [Текст]: Навчальний посібник / Я. Ісаєвич – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Кип'якевича НАН України, 2002. – 520 с.

 8. Кушнаренко, Н.Н. Наукова обробка документів [Текст]: підручник / Н.Н. Кушнаренко, В.К.Удалова. – К.: Вікар,2004. – 328 с.– (Вища освіта ХХІ ст.).

 9. Кушнаренко, Н.Н. Документоведение [Текст]: учебник / Н. Н. Кушнаренко – 4-е изд., испр. – К.: Изд-во "Знания", КОО, 2003. – 459 с.

 10. Моисеев, В.А. Журналистика и журналисты [Текст]: учебник / В. А. Моисеев – К.: Дакор., 2002. – 400 с.

 11. Накорякова, К.М. Литературное редактирование материалов массовой информации [Текст]: Учеб. пособие для вузов / К. М. Накорякова – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 189 с.

 12. Потятиник, Б.В. Медіа: ключ до розуміння [Текст]: навч. посібник/ Б. В. Потятиник – Львів: ПАІС, 2004. – 312 с. (Медіакритика)

 13. Тертичный, А.А. Жанры периодической печати [Текст]: Учебное пособие / А.А. Тертичный. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 320 с.

 14. Фінклер, Ю. Сучасні друковані мас-медіа України: проблеми визначення типологічних характеристик [Текст]: навч. посіб. / Ю. Фінклер – Друкарство. – 2001. – № 3. – С. 8-9.

 15. Хойнацький, М. Основи стандартизації [Текст]: / М. Хойнацький – Вісн. Кн. палати. – 1997. – №3. – С. 20-24.

 16. Заряда, Н. Аналітичний огляд газет, виданих в Україні в 2009 році // Вісник Книжкової палатии. – 2003. – №4. – С.10 – 14.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.