Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бут.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
388.61 Кб
Скачать

40.Початок нац.-культ. Відродження.

Провідна роль у національно-культурному відношенні належала російській Україні. Компонентами відродження України були утворення літературної мови, творчість І.Котляревського, Т.Шевченка, М.Гоголя, які зайняли почесне місце в літературі всіх часів і народів. І.Котляревський за рік до народження О.С.Пушкіна, в 1798 р. Подарував Україні "Енеїду". Оброблений ним полтавський діалект виявився таким матеріалом, що через 200 років ми читаємо "Енеїду" так, немов вона написана сьогодні. Велика поема кожною строкою заперечує тим, хто не визнавав і навіть тепер не визнав, що українська мова — одна з слов'янських мов, таких, як російська, польська, чеська, білоруська, сербська, словацька та інші.

Навіки закріпив українську літературну мову Т.Шевченко, опублікувавши у 1840 р. "Кобзар". М.Грушевський відмічав, що завдяки Т.Шевченку українське відродження з боку літератури було забезпечено. Найвищий художній рівень його творів дозволив зайняти Україні видатне місце серед літератур інших народів. Прогресивна Росія в переважаючей більшості сприйняла його з ентузіазмом. Поряд з загальнолюдськими ідеями про сенс життя, добро й зло, особисте щастя, на першому плані засобами художньої літератури висловлювалася ідея необхідності звільнити український народ від кріпосництва, злиднів і колоніального гноблення. В поемі "Сон" зі знищивною сатиричною силою зображено царську родину й всю бюрократичну ієрархію. Поема "Кавказ" пронизана співчуттям до гірських народів, підкоренням яких було зайнято самодержавство. Читаючи поему "Катерина", українські патріоти в долі героїні бачили долю України. Що ж робити? Відповідь була однозначною: "Кайдани порвіте...". У відчаї Т.Шевченко інколи покладав надії на Божу Матір і молив її любити Україну. Феномен Т.Шевченко не тільки в тому, що він втілив початок національно-культурного відродження, але й в тому, що він на всі майбутні часи символізував Україну "в сім'ї вольній, новій..." інших народів.

М.Грушевський та І.Крип'якевич не називають М.Гоголя серед творців відродження, не вибачаючи йому того, що він писав свої твори російською мовою. Але зміст, образи, інтонації гоголівської прози пронизані Україною. Згадаємо хоча б такі твори, як "Тарас Бульба", "Вечори на хуторі близь Диканьки". Фахівці стверджують, що персонажі "Мертвих душ", "Ревізора" переважно українські. Щодо Західної України, то таки більшість освічених українців були прихильниками змішаної церковнослов’янської і старокнижної української мови. Цей гібрид не мав майбутнього. Прорив здійснила "Руська трійця". Літературна обробка народної мови продемонструвала її перевагу порівняно з мертвою штучною мовою та виявила спільність з мовою великої України.

41.Кирило-Мефодейское братство и его роль.

В 1пол19в нач возрожд-е и пол.отнош-й. Оно связано с созданием нац пол.организаций. Первой такой организ стало Кирило-Мефодейское братство. Оно было основано в нач 1846г в Киеве.инициаторами его создания были:Костомаров(проф Киевс унив.историк),Гулак-Артемовский(историк права), Белозерский(преп Кадетского корпуса).В состав братства входилти: Шевченко,П.Кулиш..Всего непосредственно в братство входило 12чел, еще около 100 поддерживали с братством актив.связи.Базой служил Киевс.универ. Програм.док.братства:1.Книга бытия укр.народа(«Закон Божий»)2. «Устав славянского общ-ва святых Кирилла и Мефодия». Главная задача: освободить от чужеземного гнета не только славян, но и др.укр.земли.Содержание док:1. в «законе Божем» сформулир.след.задачи:ликвид. цар.самодержавия,отмена креп.права,нац.освобожд-е вс.слав.народов,объедин-я их во Всеславян. федерацию равноправных респ-к.2.«Устав славян.общ-ва» раскрыв.какой будет всеславянская федерация:В ее состав вход.на равных правах все славян.народы;создается общ.парламент из представителей всех субъектов федерации;избирается общ.президент;опред-ся общ.язык для межгос.общ-я;устанавливается столица.К-М братство было разгромлено в 1847.Все члены братства были арестованы,получили разные сроки заключ-я из ссылки. Больше всех пострадал Шевченко,его отправили рядовым солдатом на 10 лет с припиской царя,без права писать и рисовать.