Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MYeT_ONDzaoch.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
1.85 Mб
Скачать

6. Методичні вказівки до виконання индивідуального завдання

6.1.Загальні вимоги

Індивідуальне завдання передбачає відповіді на два теоретичних питання та рішення чотирьох задач. Варіант індивідуального завдання відповідає останнім двом цифрам залікової книжки, які визначають учбовий шифр студента. Номери теоретичних питань, зміст яких наведений у розділі 3, та номери задач студент вибирає за своїм варіантом з п. 6.2. Варіант вихідних даних для розв/язання задач вибирають з відповідних таблиць до них за останньою цифрою шифру. Наприклад, за варіантом індивідуального завдання 57 студент повинен відповісти на питання № 32 «Визначення кількості повторних дослідів» та № 10 «Фізичні та математичні моделі випадкового процесу, реактора ідеального змішування», а також вирішити задачі №№ 7, 11, 15, 19 за варіантом вихідних даних до них № 7.

До структури індивідуального завдання входить титульний аркуш та зміст; відповіді на теоретичні питання; рішення задач; перелік використаної літератури, інших джерел інформації. На титульному аркуші слід обов’язково вказати учбовий шифр виконавця; у разі його відсутності завдання повертається рецензентом без перевірки.

Індивідуальне завдання виконують, як правило, у надрукованому вигляді на аркушах формату А-4, пронумерованих і скріплених належним чином. Можливо також виконання завдання у рукописному вигляді, чітким і розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А-4. На кожній сторінці залишають поля для зауважень рецензента.

При складанні кожної відповіді слід спочатку навести № та зміст теоретичного питання; відповіді на питання повинні бути чіткими, повними, з посиланням на джерела інформації. До кожної задачі треба вказати її № та умови, № варіанту та значення вихідних даних; детальний розрахунок зі всіма необхідними коментарями, ілюстраціями, формулами. Кожна задача повинна містити висновок щодо результатів рішення. У кінці індивідуального завдання, після переліку використаної літератури, слід поставити дату виконання та підпис.

Студент подає індивідуальне завдання на перевірку у заплановані графіком навчального процесу строкі і після врахування зауважень і оформлення здійснюється захист роботи. Зараховане індивідуальне завдання подається викладачеві під час складання підсумкового контролю.

6.2. Варіанти індивідуальних завдань

Шифр завдання

№№

Питань

№№

задач

Шифр завдання

№№

Питань

№№

Задач

01

1, 25

1, 6, 11, 16

51

26, 4

1, 5, 9, 13

02

2, 26

2, 7, 12, 17

52

27, 5

2, 6, 10, 14

03

3, 27

3, 8, 13, 18

53

28, 6

3, 7, 11, 15

04

4, 28

4, 9, 14, 19

54

29, 7

4, 8, 12, 16

05

5, 29

5, 10, 15, 20

55

30, 8

5, 9, 13, 17

06

6, 30

1, 7, 13, 20

56

31, 9

6, 10, 14, 18

07

7, 31

2, 8, 14, 19

57

32, 10

7, 11, 15, 19

08

8, 32

3, 9, 15, 7

58

33, 11

8, 12, 16, 20

09

9, 33

4, 10, 16, 18

59

34, 12

9, 13, 17, 2

10

10, 34

5, 11, 17, 8

60

35, 13

10, 14, 18, 3

11

11, 35

6, 12, 18, 15

61

36, 14

11, 15, 19, 4

12

12, 36

7, 13, 19, 5

62

37, 15

12, 16, 20, 5

13

13, 37

8, 14, 20, 6

63

38, 16

13, 17, 1, 6

14

14, 38

9, 15, 1, 7

64

39, 17

14, 18, 2, 7

15

15, 39

10, 16, 2, 8

65

40, 18

15, 19, 3, 8

16

16, 40

11, 17, 3, 9

66

41, 19

16, 20, 4, 9

17

17, 41

12, 18, 4, 10

67

42, 20

17, 1, 5, 10

18

18, 42

13, 19, 5, 11

68

43, 21

18, 2, 6, 11

19

19, 43

14, 20, 6, 12

69

44, 22

19, 3, 7, 12

20

20, 44

15, 1, 7, 13

70

45, 23

20, 4, 8, 13

21

21, 45

16, 2, 8, 14

71

46, 24

1, 8, 10, 12

22

22, 46

17, 3, 9, 15

72

1, 29

2, 9, 11, 13

23

23, 1

18, 4, 10, 16

73

2, 30

3, 10, 12, 14

24

24, 2

19, 5, 11, 17

74

3, 31

4, 11, 13, 15

25

25, 3

20, 6, 12, 18

75

4, 32

5, 12, 14, 16

26

4, 33

6, 13, 15, 17

76

7, 24

3, 8, 12, 19

27

5, 34

7, 14, 16, 18

77

8,25

4, 9, 13, 20

28

6, 35

8, 15, 17, 19

78

9, 26

1, 5, 10, 14

29

7, 36

9, 16, 18, 20

79

10, 27

2, 6, 11, 15

30

8, 37

1, 10, 17, 19

80

11, 28

3, 7, 14, 16

31

9, 38

1, 4, 7, 10

81

12, 29

4, 8, 15, 17

32

10, 39

2, 5, 8, 11

82

13, 30

5, 9, 16, 18

33

11, 40

3, 6, 9, 12

83

14, 31

6, 7, 12, 15

34

12, 41

3, 7, 12, 18

84

15, 32

5, 7, 13, 16

35

13, 42

3, 5, 8, 12

85

16, 33

6, 8, 14, 17

36

14, 43

3, 6, 10, 15

86

17, 34

7, 9, 15, 18

37

15, 44

3, 8, 14, 20

87

18, 35

8, 10, 16, 19

38

16, 45

4, 6, 9, 13

88

19, 36

9, 11, 17, 20

39

17, 46

4, 7, 11, 16

89

20, 37

1, 3, 9, 12

40

1, 18

4, 8, 13, 19

90

21, 38

2, 4, 10, 13

41

2, 19

5, 7, 10, 14

91

22, 39

3, 5, 11, 14

42

3, 20

5, 8, 12, 17

92

23, 40

4, 6, 12, 15

43

4, 21

5, 9, 14, 20

93

24, 41

5, 7, 13, 16

44

5, 22

6, 8, 11, 15

94

25, 42

6, 8, 14, 17

45

6, 23

6, 9, 13, 18

95

26, 43

1, 7, 15, 18

46

3, 35

6, 10, 15, 19

96

27, 44

2, 8, 16, 19

47

4, 36

1, 7, 13, 20

97

28, 45

3, 9, 17, 20

48

5, 37

1, 8, 15, 20

98

29, 46

4, 10, 16, 19

49

6, 38

1, 6, 10, 17

99

1, 30

5, 11, 15, 18

50

7, 39

2, 7, 11, 18

00

2, 31

6, 12, 14, 17

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]