Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка по клименко.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
308.22 Кб
Скачать

Практичне заняття № 8

1.Термінологічна лексика та її риси. Характеристика термінології англійської та української мов.

2.Неологізми та їх класифікація. Характеристика неогенних процесів у сучасних англійській та українській мовах.

3.Характеристика нелітературних підсистем англійської та української мов.

4.Практичні завдання:

1) Визначте тип неологізмів, проаналізуйте їх структуру, значення та спосіб утворення: Foodism, splash-down, baby-boomer, bridge-builder, czar, drug-lord, hot-line, mega-company, sky-jack, roofscape, to strip-search, goaheadism, criminalize, to vacuum-clean, VIP, baby-break, law-and-order, can-do, expellee, autocrime, vidkid, do-or-die, to network, to clock-watch, politicoholic, boatlift, deindustrialise, under-class, megalog, to rubbish, infotainment, overclass.

2) Визначте значення одиниць і перекладіть їх рідною мовою:

cyberphobic, virus, Biotech, rollbar, ufology, stagflation, telex, computerize, micropopulation, paralinguistics, hi-fi, hi-tech, subprofessional, jet-syndrome, methadone, laser, to sky-dive, sonar, chemurgy, flash-photography, anti-dumping, to debug, vaccinee, anti-world, teleworker, dieselise, technofear, Big Bang

3) Визначте переносне вживання термінів в сучасній англійській мові та перекладіть їх рідною мовою:

cheer-leader, fall-out, chain-reaction, to step up, escalation, warm-up, pressure-cooker, satellite, to defuse, pipe-line, pile-driver, power-house, hundred-proof

4)Прокоментуйте походження розмовних слів та словосполучень, з яких соціальних діалектів вони запозичені:

belly-robber, chair born, huddle, drop-out, to pass the buck, pork-barrel, fat cat, sob-stuff, to bump-off, hit-man, angel, goof, crack-down, heebie-jeebies, to bad-mouth, super-grass, shot in the arm.

Література:

1.Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – М.: Высшая школа, 1985. – С.9-33.

2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка.– М.,1986.–294 с.

3. Беляева Т.М., Хомяков В.Н. Нестандартная лексика английского языка. - Л., 1985. - 135 с.

4. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. - М.: Высшая школа, 1989. - 126 с.

5. 3ацний Ю.А. Неологізми англійської мови 80 - 90 років XX століття. - Запоріжжя: РА "Тандем - У", 1997. - 396 с.

6. 3ацный Ю.А., Бутов В.Н. Новая общественно-политическая лексика английского языка. - Запорожье: ЗГУ, 2000. - 204 с.

7. Зацний Ю.А., Пахомова Т.О. Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови.- Запоріжжя, 2001.- 242с.

8. Маковский М.М. Английские социальные диалекты. - М., 1982. - 136 с.

9. Мостовий М.Т. Лексикологія англійської мови. - Харків, 1993. – С.174-196.

10. Семенець О.Е. Соціальні процеси і мовна дійсність. – К., 1984. – С.7-24.

11. Сучасна українська літературна мова.- /Под ред.І.К.Білодіда.- К.,1973 - С.151-210.

12. Тараненко О.О. Лінгвістичні проблеми української термінології // Наука

і суспільство. - 1998. - № 1-2. - С. 7-Ю.

13. Швейцер А.Д.Социальная дифференциация английского языка в США.– М., 1983.

14. Ayto J.,Simpson J., The Oxford Dictionary of Modern Slang.-Oxford, 1996. - 300 p.

15. Partridge E. Slang today and yesterday.- London, 1979.

Питання для самостійної роботи.

 1. Вплив англійської мови на сучасну українську мову.

 2. Зв’язок розвитку словникового складу з розвитком суспільства.

 3. Розвиток словникового складу в умовах інформаційної революції.

 4. Тенденції збагачення англійської мови в останні десятиліття.

 5. Тенденції розвитку словотвору сучасної англійської мови.

 6. Формування нових словотворчих елементів.

 7. Детермінологізація в сучасній англійській та українській мовах.

 8. Характеристика сучасних запозичень в англійській та українській мовах.

 9. Колоквіалізми англійської та української мов.

 10. Основні проблеми лексикографії.

 11. Характеристика словників англійської та української мов.

 12. Взаємодія національно-територіальних варіантів англійської мови.

 13. Лексичні особливості американського варіанта англійської мови.

 14. Лексичні особливості канадського варіанта англійської мови.

 15. Лексичні особливості австралійського варіанта англійської мови

 16. Нестандартні варіанти англійської мови.