Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Imidg and PR in tourism - T.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
229.89 Кб
Скачать

Тема 3. Комплексні напрямки pr - діяльності в туризмі: пабліситі, імідж туристичного підприємства (2 год.)

 1. Поняття пабліситі, матеріали для пабліситі

 2. Імідж: поняття і функції іміджу

 3. Основні елементи іміджу

 4. Поняття фірмовий стиль, його складові

 5. Брендінг

 6. Корпоративна репутація

Питання для самодіагностики:

 1. Що таке пабліситі?

 2. В яких випадках пабліситі має особливе значення для організації?

 3. Що таке імідж?

 4. Чи розрізняються поняття «вигляд» та «імідж»?

 5. Назвіть різновиди іміджу.

 6. Охарактеризуйте значення іміджу.

 7. Що таке «корпоративний імідж»?

 8. Чим традиційна модель корпоративного іміджу відрізняється від сучасної?

 9. Чим імідж відрізняється від репутації?

 10. Назвіть чинники корпоративної репутації.

 11. Хто займається вимірюванням корпоративної репутації?

 12. Які види критеріїв оцінювання репутації ви знаєте?

Рекомендована література: 1, 7, 8 – 10, 11, 12 – 14, 26, 28, 34, 40, 41, 43, 47.

Тема 4. Організація pr- діяльності в сфері гостинності (2 год.)

  1. Форми PR- діяльності

  2. Структура PR- служби

  3. Функції діяльності PR- працівників

  4. Етичні кодекси PR – діяльності

Питання для самодіагностики:

 1. Назвіть основні форми PR- діяльності.

 2. Вкажіть позитивні та негативні моменти власної PR- служби та найманої.

 3. Які основні функції індивідуальної форми PR- діяльності?

 4. Які основні функції змішаної форми PR- діяльності?

 5. Які основні функції керівних працівників?

 6. Які основні функції технічного персоналу?

 7. Вкажіть основні структурні підрозділи PR- служби.

 8. Які основні етичні кодекси регламентують діяльність PR- фахівців?

 9. Вкажіть структуру Лісабонського кодексу.

Рекомендована література: 8 – 10, 12 – 14, 17, 19, 35, 36, 40, 45, 49.

Тема 5. Pr – заходи, їх цілі, завдання та способи реалізації в туризмі (2 год.)

 1. Найпростіші операції PR – заходів

 2. Характеристика PR- акції та її мета

 3. Характеристика PR – кампаній та планів

 4. PR – тексти, їх різновиди та особливості

Питання для само діагностики:

  1. Вкажіть найпростіші операції PR – заходів

  2. Поясніть поняття «кредит довіри»

  3. За допомогою яких заходів відбувається відсторонення?

  4. Дайте визначення поняття «PR- акція»

  5. Дайте визначення поняття «PR- кампанія»

  6. Який план називають стратегічним, оперативним, ситуативним, планом-графіком?

Рекомендована література: 8 – 10, 12 – 14, 21, 40, 49.

Плани семінарських занять

Семінарське заняття № 1. Паблік рілейшнз (PR): сутність, принципи, функції (2 год.)

 1. Еволюція паблік рілейшнз

 2. Основні моделі PR

 3. Громадськість, основні групи

 4. Підходи до визначення паблік рілейшнз

 5. Місце паблік рілейшнз серед споріднених видів діяльності

 6. Принципи та функції PR

Основні терміни і поняття: паблік рилейшнз, моделі PR, прес-посередництво, пабліситі, маніпулювання, інформування, співпраця з громадськістю, громадськість, типологія громадськості, сегментація, цільові групи громадськості.

Семінарське заняття № 2. Відносини туристичного підприємства з основними групами громадськості (2 год.)

 1. Характеристика ЗМІ, правила роботи із ЗМІ

 2. Зростання ролі Інтернету як засобу комунікації

 3. Відносини туристичних підприємств зі споживачами: головна мета та засоби її досягнення

 4. Відносини підприємств туристичної галузі з персоналом: принципи та засоби внутришньоорганізаційних комунікацій

 5. Корпоративна культура

 6. Відносини підприємств туристичної галузі з інвесторами

 7. Охарактеризуйте можливі варіанти відносин готелю з державою та місцевою громадськістю

Основні терміни і поняття: масові комунікації, ЗМІ, інформаційні агентства, преса, радіо, телебачення, бекграундер, пре-реліз, медіа-кіт, цікава стаття, кейс-історія, авторська стаття, оглядова стаття, факт-лист, форма «запитання-відповідь», прес-конференція, репортаж, інтерв’ю, замітка, звіт, виступ, просування, рекламація, «зворотній зв’язок», листок новин, управлінська публікація, щорічний звіт для зайнятих, дошка об’яв, внутрішнє відео, Інтернет, лобіювання, комітет політичної дії, фінансові PR, фінансовий аналітик, інструменти фінансових комунікацій, щорічний звіт, щорічні збори акціонерів.

Семінарське заняття № 3. Технології формування іміджу в туризмі (2 год.)

 1. Пабліситі та імідж як комплексні напрямки діяльності PR в туризмі

 2. Різновиди іміджу, його складові елементи

 3. Визначення цільових аудиторій та розробка компонентів зовнішнього іміджу готелю

 4. Поняття фірмового стилю, його різновиди

 5. Брендінг

 6. Особливості PR - реклами (реклами іміджу)

 7. Внутрішній імідж готелю

 8. Корпоративної репутації.

Основні терміни і поняття: пабліситі, імідж, атрибут іміджу, фактор іміджу, традиційна модель корпоративного іміджу, сучасна модель корпоративного іміджу, корпоративна репутація, вимірювання корпоративної репутації, торгова марка, бренд, брендінг, реклама іміджу, фірмовий стиль, слоган, фірмовий блок.

Семінарське заняття № 4.

Організація PR- діяльності (2 год.)

 1. Нормативне забезпечення організації PR- діяльності:

 • Кодекс професійної поведінки та етики (Асоціація паблік рілейшнз, 1961 р.), Афінський кодекс (етичний кодекс, 1965 р.), Європейський кодекс професійної поведінки в галузі паблік рілейшнз (Лісабонський кодекс, 1978, 1989), Кодекс професійної поведінки Інституту паблік рілейшнз (1986);

 • ЗУ «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про рекламу», «Про авторське право та суміжні права», «Про державну таємницю», «Про інформаційні агентства», «Про внесення змін та доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій».

 1. Форми PR- діяльності (з прикладами)

 2. Структура PR- служби

 3. Функції діяльності PR- працівників

Основні терміни і поняття: інформаційні агентства, преса, авторське право, етичний кодекс, власна служба, наймана, індивідуальне консультування, змішана форма, лідери суспільної думки, відділ моніторингу та аналізу публікацій в ЗМІ, прес-секретар.

Семінарське заняття № 5. PR – заходи, їх цілі, завдання та способи реалізації в туризмі (2 год.)

 1. Найпростіші операції PR – заходів

 2. Характеристика PR- акції та її мета (приклади)

 3. Характеристика PR – кампаній (приклади)

 4. Види PR - планів

Основні терміни і поняття: позиціювання, відсторонення, підвищення іміджу, антиреклама, контрреклама, кредит довіри, PR- акція, PR- кампанія, стратегічний, оперативний, ситуативний плани, план-графік.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]