Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фин 1-4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
2.75 Mб
Скачать

10. Холдінги: причини виникнення, переваги, та недоліки.

Удосконалення форм підп-цької д-сті супроводжується розвитком госп-х звязків між ними і створенням різноманітних обєднань п-тв на основі тісного переплетіння принципів монополії і конкуренції (це картелі, синдикати, трести, концерни і конгломерати) або на основі системи участі – холдінги. При цьому одна компанія володіє частками капіталу інших компаній або володіння взаємне.

Головними формами монополістичних обєднань є картелі,синдикати, трести, концерни та конгломерати.

Холдинги бувають чисті та змішані. Фактично функції холдингової компанії здійснює будь-яка компанія чи банк, яким належить контрольний пакет акцій інших фірм.

Чисті холдінги створюються спеціально для контролю та управління іншими підприємствами (наприклад, банк).

Змішані холдінги – фірма займається ще й підп-цькою д-стю.

Переваги:

1) можливість контролю над компаніями шляхом поділеня їх власності. Щоб контролювати, необхідно володіти 25 % капіталу. У випадку розподілу капіталу достатньо володіти й 10 % її капіталу;

2) юридична самостійність;

3) захист від ризику. Компанії, які входять до холдінгу, є самостійними юридичними особами, а тому самі несуть відповідальність за свої прибутки і збитки в разі банкрутства.

Недоліки:

  • неможливість регулювати д-сть холдінгів з боку держави;

  • збільшення оподаткування;

  • можливість легкого розпаду холдінгової системи, якщо діяльність не відповідає закону.

Перші холдінг компанії зявились в кінці ХІХ століття в США.

Холдінгові компанії називаються материнськими, якщо їм належить 100 % капіталу підконтрольних фірм. Останні є дочірніми компаніями, які можуть підкоряти собі внучаті компанії. Усі вони юридично самостійні фірми.

Тема 3. Методи визначення вар-ті грошей у часі та їх викор-ня у фін розрахунках

3.1. Сутність, необхідність та основні поняття концепції вар-ті грошей у часі.

При пл-ні грош надходжень у розрахунках за операціями на фін ринку необхідно враховувати фактор часу. Він відіграє не менш важливу роль, ніж обсяги грош коштів. Це зумовлено нерівноцінністю грошей, які відносять до різних моментів часу.

Осн. фактори впливу на вар-ть грошей у часі: 1)ризик або невпевненість у майбутньому; 2)інфляція; 3)схильність до ліквідності (перевага завжди надається грошам, які можна отримати сьогодні й задовольнити свої потреби. Тому, якщо інвестори вкладають свої кошти в проекти, то чекають на винагороду, тобто високі доходи у майбутньому як компенсацію за втрату ліквідності).

Окрім того, теоретично будь-яка сума грошей може бути інвестована і приноситиме дохід. Тому не отримані сьогодні гроші слід враховувати як невикористані можливості в отриманні доходу в майбутньому.

ФМ вимагає постійного здійснення різного роду фін-ек розрахунків, пов’язаних з потоками грош коштів у різні періоди часу. Першочергове значення в цих розрахунках має концепція вар-ті грошей у часі, яка полягає у тому, що вар-ть грошей з часом змінюється з врахуванням норми прибутку на фін ринку (норма позичкового %).

З погляду кіл-ного фін аналізу грош кошти, які відносять до різних періодів часу, не можна сумувати. Врахування фактора часу у фін розрахунках здійснюється шляхом розрахунків майб вар-ті доходу (капіталу) або тепер вар-ті майбутніх доходів.

Майб вар-ть Г можна визначити за доп нарахування %ів. Відсотки -абсолютна вел-на доходу від надання грошей в борг у будь-якій формі. %ва ставка — відношення суми доходу, виплаченого за фіксований інтервал часу, до вел-ни позики. Інтервал, до якого приурочена %ва ставка, назив-ся періодом нарахування (рік, півріччя, квартал, місяць).

Якщо %ки нарах-ся в кінці періоду нарахування (року, кварталу), вони назив-ся декурсивними. Якщо ж %ки нарах-ся на початку періоду, вони назив-ся антисипативними.

Декурсивний метод нарахування відсотків є осн і найбільш вживаним. Антисипативний метод викор-ся в періоди високої інфляції або, напр, під час обліку векселів у банку.

Оцінку вар-ті грошей здійснюють декількома способами: 1.Числовий. 2.Табличний. 3.Побудова часової лінії. 4.Використання фін калькулятора.

Використання математичних методів передбачає приведення надходжень майбутніх періодів до тепер-го періоду (метод дисконтування), а також визначення майб вар-ті грош потоку за ф-лою простих або складних %ів (метод нарощування, або компаундування).

Ці методи широко викор-ся у фін та інв-ційному аналізі при розрахунках %ів за кредитами і ЦП, в лізингових операціях, під час визначення доходів на інвестований капітал і строків окупності проектів… Методи дисконтування і нарощування застос-ся там, де необхідно знайти одне з таких невідомих: *рівень %ів; *щорічні платежі; *кіл-ть періодів; *значення тепер вар-ті; *значення майб вар-ті.