Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дідyх MП_TorgPoc+.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
129.2 Кб
Скачать

Висновки

В даному курсовому проекті розроблено систему менеджменту в товаристві торгово-посередницькому.

У першому розділі показано характеристику підприємства, особливості функціонування, законодавчу базу, описано форму власності, охарактеризовано внутрішнє та зовнішнє середовище.

У другому розділі описано функції менеджменту: планування, організацію взаємодії, мотивацію, контроль, регулювання. Розроблено всі етапи стратегічного планування і реалізації стратегії, обрано стратегію росту збуту продукції. У відповідності до стратегічного планування здійснено вертикальний і горизонтальний поділ праці, що показано на органіграмі управління організацією. На відміну від фактичної структури у раціональній ми скорочуємо посаду заступника по виробництву, відділ зовнішньоекономічної співпраці, диспетчерський відділ, відділ реклами, три торгових точки. З врахування місії і цілей організації описано механізми мотивування на основі відомих теорій мотивації. Також розраховано місячну заробітну плату для всіх працівників. Середня фактична заробітна плата становить 400 грн., а очікувана –2000 грн. = Отже, завдяки росту обсягів продажу нафти і газу, розширенню спектру замовлень була підвищена заробітна плата.

У курсовому проекті описано використання всіх видів контролю і застосування регулювання в організації. Потім характеризується система методів менеджменту, які використовуються в управлінні організацією, їх взаємозв’язок з функціями менеджменту.

У наступному розділі охарактеризовано управлінські рішення, що приймаються в організації: згідно з поданих проблем, умови прийняття, фактори, що впливають на них, підходи до оптимізації управлінських рішень. Розроблено управлінські рішення, що постали перед організацією.

У п’ятому розділі розглянуто всі види комунікацій, наведено приклади застосування всіх видів графіків, на конкретному прикладі проілюстровано комунікаційний процес, що застосовується на підприємстві.

Подано характеристику формальних груп працівників (фактичних і раціональних), неформальних (фактичних і раціональних). Запропоновано заходи з підвищення ефективності груп працівників.

Отже, у даному курсовому проекті ми створили організацію згідно завдання, створили всі умови для ефективної праці, отримання високих прибутків, розвитку сфери діяльності підприємства, розширили спектр можливостей умов існування і процвітання даної організації в умовах ринкової економіки.

Список використаної літератури

  1. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. - 2-е вид. доп. І перероб. — Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "Інтелект+ "Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2003. — 352с.

  2. Закон України “Про господарські товариства”

  3. Закон України “Про власність”

  4. Закон України “Про підприємництво”

  5. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

  6. Закон України "Про підприємства"

  7. Закон України "Про інвестиційну діяльність"

  8. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.