Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РПС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
198.66 Кб
Скачать

63. Технічні культури України, їх структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих апк.

Розвиток виробництва технічних культур значною мірою визначає рівень інтенсивності с/г виробництва. Розвиток і розміщення галузі визначають як сприятливі грунтово-кліматичні умови для вирощування окремих технічних культур, так і достатня забезпеченість трудовими ресурсами (оск рівень механізації окремих виробничих процесів досить низький). Виробництво технічних культур формує сировинну базу для багатьох галузей харчової та легкої промисловості. Осн. технічними культурами в Україні є цукрові буряки, соняш­ник, льон-довгунець. Вирощують також коноплі, льон-кудряш, тютюн, хміль, ефіроолійні та лікарські рослини, які використовуються також як сировина в харчовій, легкій та медичній промисловості. Під технічними культурами зайнято 4,2 млн га, що становить 15% посівних площ України. Найбільші посівні площі під технічними культурами в Степу та Лісостепу.

Цукровий буряк — основна технічна культура України, теплолюбива культура, що потребує багато сонця і води. Під ним зайнято 12 % посівних площ техні­чних культур. У Лісостеповій зоні зосереджено 3/4 посівів цукрових буряків. (77-80%) Найбільшою концентра­цією посівів характеризуються Вінницька, Хмельни­цька, Тернопільська. Черкаська та Чернівецька об­ласті. Решта посівів знаходяться в північному Степу, пів­денному Поліссі та Передкарпатті. Україна — най­більший бурякосіючий ареал у світі. Враховуючи низьку транспортабельність цієї сировини, а також те, що вона швидко псується, підприємства з переробки цукрових буряків – цукрові заводи розміщуються поблизу цукробурякових плантацій.

Посівні площі соняшнику, основної олійної культури країни, розміщені в північному і централь­ному Степу. Це світло та теплолюбива культура, добре переносить посуху. Посіви соняшнику займають 70% площі посіву технічних культур України. За виробництвом соняшнику Україна входить в першу десятку країн-виробників цієї культури, посідаючи 3тє місце за валовим збором.

Льон-довгунець - основна прядивна культура України, невибаглива до тепла, вологолюбива. Його вирощують на Поліссі і в пе­редгір’ях Карпат. Найбільші посівні площі під льо­ном-довгунцем знаходяться в Житомирській, Черні­гівській, Київській, Рівненській, Львівській, Волинсь­кій та Івано-Франківській областях. Льон-кудряш вирощують у степових областях. До прядивних культур належить також конопля, південні сорти якої вирощують в Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській областях, середньоросійські – в Сумській, Чернігівській, Полтавській. Льонарство і коноплярство створюють сировинну базу для розвитку луб’янопромислового підкомплексу АПК.

Посіви тютюну зосереджені в Криму, Закарпатгі та Придністров'ї.

Найбільше хмелю вирощують на Житомирщині, Рівненщині, Сумщині.

3 ефіроолійних культур вирощують лаванду, троянду, коріандр (Степ), кмин, м'яту (Лісостеп). 3 лікарських най­більш поширені шавлія, валеріана, звіробій, беладона, ромашка та багато інших.

Останніми роками стабілізувалися на рівні 1,4—1,7 млн га площі під картоплею, яку вирощують скрізь, але найбільше в Поліській зоні.(Чернігівська, Сумська, Волинська, Житомирська, Вінницька обл) Картопля – цінна землеробська культура універсального значення. У продовольчому балансі населення вона посідає друге місце після зерна, є «другим хлібом». Картопля використовується і як продовольча, і як технічна (крохмале-патокове і спиртове виробництво) та кормова культура.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]