Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тести ЦЗ 07.12.11 Магера +.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
79.62 Кб
Скачать

Тема 4. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту (самостійна робота)

1. ОГ що містить у своєму складі кілька джерел небезпеки розташованих за однією та різними адресами реєструється як:

ОГ, який містить у своєму складі кілька джерел небезпеки, розташованих за однією адресою, реєструється як один ПНО, а ОГ, який містить у своєму складі кілька джерел небезпеки за різними адресами, реєструється як кілька окремих ПНО.

2. Декларація небезпеки це:

документ, що визначає комплекс заходів, які використовуються суб'єктом господарської діяльності з метою запобігання аваріям, а також забезпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій і їх наслідків.

3. Для того щоб розпочати будівництво небезпечного об’єкту необхідно:

Суб'єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один потенційно небезпечний об'єкт чи який має намір розпочати будівництво такого об'єкта, організовує проведення його ідентифікації.

Магера Іван Павлович

4. Експертизу декларації безпеки проводять:

установи, що займаються науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об'єктів, у тому числі спеи.іаліювані експертні організації, акредитовані віОповідно до вимог Закону Лкраїни "Про иауковх та науково-технічну експертиз} "

5. Ліцензія це

це документ державного зразка, який засвідчує право нцензіата прогмдАхння зазначеного в ньому ваду господарської діяльності протягом визначеного строку раті його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов

6. Ліцензіат це

не суб'бкіп господарювання який ооержав ііценіііо на привааженни не,о. » вініу .•осії'.ідирської діяльності, іцо піолягаї ліценіуванніо.

7. Реєстр потенційно-небезпечних об’єктів ведеться:

Державним департаментом стрнаніого фонду докхменшшіії для забезпечення підготовки управлінських рішень щодо запобігання та ліквідації наслідків НЕС. а також для потреб страхового фонду документації

8. Фінансування проведення експертизи ОПН покладається на:

суб'єкта господарської діяльності,

9. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки це:

порядок визначення об'ємнії; піОвніценої небезпеки серсо потенційно небезпечних об'єктів.

10. У процесі ідентифікації об’єкту підвищеної небезпеки розглядаються і враховуються:

внутрішні і зовнішні чинники небезпек.

Внутрішні чинники небезпеки характеризують небезпечність будівель, спору О. обладнання, технологічних процесів об'єкта господарської діяльності та речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території.

Зовнішні чинники небезпеки безпосередньо не пов'яіані з функціонуванням об'єкт:/ господарської діяльності, сие можуть ініціювати виникнення HC на ньому та негативно вшивати на її розвиток (природні явища та аварії на оа'і ктах. які розташовані поблизу

Мартиненко Вікторія Вікторівна

11. Порогова маса небезпечних речовин це:

нормативно встановлена маса окремої небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин чи сумарна маса небезпечних речовин різних категорій.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]