Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Положення про ДР_24_10_11.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Державний заклад “київський коледж зв’язку” (14пт)

_________________________________________________________________________

Відділення денне Циклова комісія КСМ Спеціальність 504

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. відділенням КІ та ПЗ

___________( О.М. Приступко)

«__» ___________ 2011 р.

Завдання

на дипломну роботу

студенту __________Губановій Катерині Валеріївні_____________________________

(прізвище, ім´я та по-батькові)

1. Тема роботи

Практична реалізація та приклади конфігурування маршрутизаторів Cisco___________

затверджена наказом по коледжу № 17/дв від «16» лютого 2011р.

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) 08.06.2011р.____________________

3. Вихідні дані до роботи _________________________________________________________

маршрутизатор Cisco 800 та 2500________________________________________________

консольний кабель з RJ-45 роз'ємом_______________________________________________

два комп'ютери_________________________________________________________________

комутатор_____________________________________________________________________

кабель Serial____________________________________________________________________

4. Склад розрахунково-пояснювальної записки

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ

2. VPN – ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ДО РЕСУРСІВ

3. ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ VPN

4. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ І СТРУКТУРИ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ VPN

5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

5. Перелік обов´язкових демонстраційних креслень:

Презентація на ПК (12 слайдів)___________________________________________________

6. Дата видачі завдання 16 січня 2011 року

Керівник ______________________________П.В.Довженко_______

(підпис) прізвище, ім´я та по-батькові

Завдання прийняв для виконання ________________ К.В. Губанова__________

(підпис) прізвище, ім´я та по-батькові

ДОДАТОК А

Типовий бланк змісту дипломної роботи

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………….……..5

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ

1.1. Визначення корпоративної мережі та її особливості ………………..…6

1.2. Класифікаційні ознаки та функціональні елементи КМ ….……………8

1.3. Узагальнена структура корпоративної мережі …………………………12

2. VPNТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ДО РЕСУРСІВ

2.1. Визначення віртуальної приватної мережі та області її застосування ..19

2.2. Класифікація віртуальних приватних мереж VPN ..……………………22

2.3. Переваги та недоліки VPN …………………………………….…………27

3. ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ VPN

3.1. Критерії вибору реалізації VPN ……………………………….………..33

3.2. VPN на основі брандмауера ………………………………….…………34

3.3. VPN на основі маршрутизатора …………………………………………35

4. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ І СТРУКТУРИ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ VPN

4.1.Планування корпоративної мережі на базі VPN ……………….……….44

4.2. Інсталяція VPN ……………………………………………….………….48

4.3. Отримання та присвоєння простору ІР-адрес ………….………………49

4.4. Реалізація політики безпеки інформації ………………………………..52

4.5. VPN для офісу філіалу ……………………………………….………….54

5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ……………………………………..……………….…58

ВИСНОВКИ ………………………...…………………………………………..60

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ……………………………. ………………………....61

ДОДАТОК А. Корпоративна мережа на основі VPN

ДОДАТОК Б. Узгодження адресації обладнання в Центральному офісі

ККЗ.ДР.504.015.11.ПЗ

Зм

Арк

№ докум.

Підпис

Дата

Розробив

ПІБ

Найменування теми дипломної роботи

Літ

Аркуш

Аркушів

Керівник

ПІБ

4

61

Рецензент

ПІБ

Код групи

Н. контр.

ПІБ

Затвердив

ПІБ