Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_rekom_do_seminariv_ta_samostiynoyi_r....doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
796.67 Кб
Скачать

Основні поняття теми:

Закон карми, ритуали "лі", принцип у-вей, моральний релятивізм, аморалізм, нігілізм, евдемонізм, моральний ригоризм, гедонізм, аскетизм, ерос Платона, раціональна етика Аристотеля, атараксія, апатія, християнська етика, категоричний імператив, туїзм, "житіє в істині", "філософія серця", принцип "спорідненої праці" та "нерівної всіх рівності", волюнтаризм, етика психоаналізу. етика прагматизму, етика неопозитивізму, екзістенційне спілкування в абсолютному бутті, етика неотомізму.

Питання до самоконтролю:

1. Яка специфіка етичного знання в давньосхідній філософській традиції?

2. Яким є розвиток моральної рефлексії в античній філософії?

3. Назвіть основну етичну проблематику Середньовіччя.

4. Які особливо вагомі етичні ідеї з'явилися у філософії Нового часу?

5. Що Вам відомо про розвиток етичної думки в Україні? Які основні моральні риси властиві українській національній культурі?

6. Визначте головні етичні теорії сучасної західноєвропейської філософії.

Теми рефератів до самостійного завдання:

  1. Тракторвка ритуалу „лі” в китайській етиці.

  2. Листи до Сенеки (розвинення або заперечення ідей стоїцизму).

  3. Етичні та естетичні ідеї І.Канта.

  4. Песимістична етика А.Шопенгауера та її сучасна оцінка.

  5. Філософська концепція переоцінки цінностей Ф.Ніцше у світі моралі сучасної людини.

  6. Етико – гуманістична спрямованість філософії Г. Сковороди у пошуках людського щастя.

  7. Етичні принципи М.Гоголя.

  8. Символ „серця” як душевно – морального стану людини в філософії П.Юркевича.

  9. Проблема сенсу життя в Еклезіасті з погляду сучасності.

Творчі завдання до самостійної роботи

1.На питання, звідки він є, Діоген відповідав: "Я громадянин світу". Чи є актуальною його позиція сьогодні?

2.Що є кращим: втеча від світу, чи покора світові? Про які вчення тут йдеться?

3.Чи згодні Ви з таким висловлюванням римського імператора Марка Аврелія: "Згорнися в самого себе"? Що дає людині така життєва позиція, а чого позбавляє?

4.Покоментуйте два наступні висловлювання:

- "Пусті є слова того філософа, якими не лікується ніяке страждання людини" (Епікур);

- "Філософи говорять не про те, як вони самі живуть, а як жити потрібно" (Сенека).

5.Як Ви розумієте утвердження Канта, що є дві основоположні цінності: "зоряне небо наді мною і моральний закон в мені?"

6."Держава спричиняється небезпеці, коли жінки очолюють правительства, бо вони діють не згідно вимогам всезагального, а керуючись випадковими схильностями та думками" (Гегель). Як Ви вважаєте, чи можна погодитися з вищезгаданою думкою філософа?

7."Досвід вчить, що народи та правительства ніколи та нічому не навчились з історії та не діяли відповідно її повчань" (Гегель). Чи є так насправді?

8.Філософ Л. Фейєрбах стверджував, що сутність людини полягає тільки в спільності, в єднанні людини з людиною, яке, однак, засноване на реальній відмінності між "Я" і "Ти". Як Ви вважаєте, на яких моральних засадах можливе здійснення цієї позиції?

9.Ф.Достоєвський говорив, що треба любити життя більше, ніж смисл життя. Як Ви вважаєте, чому саме?

10."Тільки та насолода є природною, що не знає насичення" (Ф.Бекон). Про яку насолоду веде мову вчений?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]