Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мвк_лр_Трансф.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
24.01 Mб
Скачать

Визначення параметрів і характеристик трансформаторів

Мета роботи: визначити параметри і розрахувати характеристики силового трансформатора за даними дослідів холостого ходу і короткого замикання.

Обладнання і прилади

Досліджуваний трансформатор типу ТСШ – 2,5 , автотрансформатор типу РНТ – 220 – 6, вимірювальний комплект К – 50, додатковий вольтметр електромагнітної системи на 30 В.

Зміст роботи

 1. Виконати дослід холостого ходу трансформатора.

 2. Виконати дослід короткого замикання трансформатора.

 3. За даними дослідів визначити параметри заступної схеми трансформатора.

 4. Розрахувати і побудувати:

 • залежність ΔU = f(Kнв) при Kнв = 0;0,25;0,5;0,75;1;1,25; для двох значень cosφ2=0,8 і cosφ2=1;

 • залежність U2=f(Kнв) при cosφ2=0,8 і 1,0;

 • залежність ΔU = f(φ2) при коефіцієнті навантаження Kнв=1.

 1. Побудувати векторні діаграми напруг трансформатора при холостому

ході і короткому замиканні, для активного і індуктивного характеру навантаження трансформатора.

Порядок виконання роботи

1. Зібрати схему рис. 2.1. Трансформатор живити з боку обмотки вищої напруги, вторинна обмотка розімкнена. Перед вмиканням схеми автотрансформатор встановити в положення, що забезпечує мінімальну напругу (U=0) на затискачах трансформатора.

Рисунок 2.1 – Схема до виконання дослідів холостого ходу і короткого

замикання

У трифазному трансформаторі з несиметричною магнітною системою утворюються несиметричні системи магніторушійних сил і струмів, причому FA=FC >FB і відповідно IOA=IOC > IOB .

Тому при проведенні дослідів роблять пофазний вимір напруг, струмів і потужностей, визначають їхнє середнє значення на фазу (з урахуванням знаків). Розрахунок параметрів заступної схеми трансформатора роблять на фазу.

Дослід холостого ходу провести для одного значення напруги, а саме при U=UН. Результати досліду холостого ходу занести в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Характеристики і параметри холостого ходу

ВИМІРЯНО

ОБЧИСЛЕНО

Фаза А

Фаза В

Фаза С

UA

В

IА

А

PA

Вт

UВ

В

IВ

А

PВ

Вт

UС

В

IС

А

PС

Вт

U0

В

I0

А

P0

Вт

Z0 , Ом

R0 , Ом

R0

ом

X0 , Ом

X0

ом

R75 , Ом

Z75 , Ом

cos0

3(UA+UB+UC) IA+IB+IC PA+PB+PC

Тут U0= ; I0 = ; P0 = ;

3 33 3

U0 P0 310R0

Z0 = —— ; R0 = —— ; X0 = √Z0² – R0² ; R75 = ———— ;

I0 I0² 235+θ0

P0

Z75 = √R75²+X0² ; cos0 = ——— .

U0I0

2. Для проведення досліду короткого замикання, не виключаючи схему рис.2.1, зменшити U1 до нуля. Відключити схему від мережі. Замкнути вторинну обмотку накоротко. Включити автомат і, підвищуючи напругу U1, довести струм у первинній обмотці до IН і провести запис UK, IK, PK. Струм і потужність вимірювати комплектом К – 50. Напругу вимірювати на затискачах трансформатора додатковим вольтметром електромагнітної системи з межою вимірювання 30 В. Заміри в досліді короткого замикання занести в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 – Характеристики та параметри досліду короткого

замикання

ВИМІРЯНО

ОБЧИСЛЕНО

Фаза А

Фаза В

Фаза С

UA

В

IА

А

PA

Вт

UВ

В

IВ

А

PВ

Вт

UС

В

IС

А

PС

Вт

UК

В

IК

А

PК

Вт

ZK , Ом

RK , Ом

XK , Ом

R75 , Ом

Z75 , Ом

cosК

UK PK 310R0

де ZK = —— ; RK = —— ; XK = √ZK² – RK² ; R75 = ———— ;

IK IK² 235+θ0

PK

Z75 = √R75²+XK² ; cosK = ——— .

UKIK

Примітка:

IK, PK – визначати подібно I­0 і P0 ;

UA+UB+UC

UK = ——————

3

3. За даними табл. 2.1 і 2.2 розрахувати параметри заступної схеми трансформатора:

 • у режимі холостого ходу;

 • у режимі короткого замикання;

4. Залежність ΔU = f(Kнв) визначається формулою

ΔU = Kнв(UKа cosφ2+UKрsinφ2) , %,

Де

IHRK IHXK

UKа=  100% , UKр=  100% .

U U

Залежність U2= f(Kнв) визначається формулою

ΔU

U2 = U20 1- , В.

100

Залежність ΔU = f(φ2) при постійному коефіцієнті навантаження КНВ =1 визначити в межах зміни кута φ2 від –90о до +90 о .

У звіті подати

 1. Мету роботи, обладнання і прилади, зміст роботи.

 2. Схеми для проведення дослідів, результати вимірів і обчислень.

 3. Параметри заступних схем трансформаторів у режимах холостого ходу, короткого замикання, заступні схеми у режимах холостого ходу і короткого замикання.

 4. Розрахунки і залежності ΔU = f(Kнв), ΔU = f(φ2) і U2= f(Kнв).

 5. Векторні діаграми напруг і струмів у режимах холостого ходу і короткого замикання.

Лабораторна робота №3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]