Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мвк_лр_Трансф (Восстановлен).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
24.03 Mб
Скачать

Дослідження трифазного триобмоткового трансформатора

Мета роботи: вивчити особливості триобмоткового трансформатора і навчитися визначати параметри заступної схеми.

Обладнання і прилади

Досліджуваний трансформатор типу ТСШ – 2,5 із даними S=2,5/0,9 кВА, Uф=220/133/30 В, IФ=3,8/6,3/3,3 А, що має одну первинну (ВН) і дві вторинні обмотки (НН); автотрансформатор типу РНТ; комплект вимірювальних приладів К-50; вольтметри електромагнітної системи.

Зміст роботи

1. Ознайомитися з конструкцією випробуваного трансформатора і його паспортними даними.

  1. Зробити досліди холостого ходу.

  2. Зробити досліди короткого замикання.

4. За даними досліду визначити параметри заступної схеми трансформатора.

Порядок проведення роботи

1. Зібрати схему для дослідів холостого ходу (рис. 8.1). За допомогою автотрансформатора АТ установити на первинній обмотці номінальну напругу U . Результати вимірів параметрів холостого ходу заносяться в табл. 8.1.

Таблиця 8.1 – Результати досліду холостого ходу

Фаза А

Фаза В

Фаза С

U20

U30

UA,

В

IA,

А

PA,

Вт

UВ,

В

IВ,

А

PВ,

Вт

UС,

В

IС,

А

PС,

Вт

В

В

с

z

y

x

в

а

с'

в'

а'

z'

y'

x'

Рисунок 8.1 – Дослідна схема трифазного триобмоткового трансформатора

2. Зробити 4 досліди короткого замикання відповідно до схем, приведених на рис. 8.2. Перед виконанням кожного досліду необхідно встановлювати автотрансформатор у початкове положення, що при включенні схем забезпечує на первинній обмотці напругу, рівну нулю. Три перших досліди з кожною парою обмоток і розімкненою при цьому третьою обмоткою виконують як для двообмоткового трансформатора. У першому досліді короткого замикання (рис. 8.2, а) за допомогою автотрансформатора АТ установлюється лінійний струм у первинній обмотці 6,6 А. Напруга короткого замикання вимірюється вольтметром на 30 В, струм і потужність по фазах – комплектом К-50.

В другому досліді короткого замикання в первинній обмотці встановлюється струм 3,46 А, що відповідає номінальному струму 3,3 А в замкнутій накоротко обмотці 3 (рис. 8.2, б).

У третьому досліді короткого замикання (рис. 8.2, в) первинна обмотка розімкнена, живлення підводиться до обмотки 2 при замкненій обмотці 3. За допомогою автотрансформатора встановлюється лінійний струм 5,7 А, що відповідає номінальному струму в обмотці 3 (3,3 А).

Для перевірки правильності результатів цих трьох основних дослідів короткого замикання проводиться додатковий дослід, при якому первинна обмотка живиться від мережі, а дві інші замкнуті накоротко (рис. 8.2, г). При цьому лінійний струм первинної обмотки 6,65 А. Результати вимірів заносяться в табл. 8.2.

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

а) б)

Рисунок 8.2

Таблиця 8.2 – Результати дослідів короткого замикання

Схема

досліду,

рисунок

Фаза А

Фаза В

Фаза С

UA,

В

IA,

А

PA,

Вт

UВ,

В

IВ,

А

PВ,

Вт

UС,

В

IС,

А

PС,

Вт

8.2, а

8.2, б

8.2, в

8.2, г

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

в) г)

Рисунок 8.2

Обробка дослідних даних

  1. За даними досліду холостого ходу визначаються:

а) фазні значення напруги, струму і потужності

IA+IВ+IC PA+PВ+PC

U10 = U , I0 = ————— ; P0 = ————— ,

3 √3 3

б) коефіцієнт трансформації

U10 U10 U20

k12 = ——— ; k13 = ——— ; k23 = ——— .

U20 U30 U30

де U20 і U30 – фазні значення напруг обмоток 2 і 3;

в) параметри холостого ходу (контуру намагнічування)

U10 P0 P0

Z0 = —— , R0 = —— , X0 = √Z0² - R0² , cos0 = ———— .

I0 I02 U10I0

2) За даними дослідів короткого замикання визначаються:

а) фазні напруги, струм і потужність

UA+UВ+UC IA+IВ+IC PA+PВ+PC

UК = ————— , IК = ————— ; PК = ————— ,

3 3√3 3

UК12 PК12 PК12

ZК12 = —— , RК12 = —— , XК12 = √ZК12² - RК12² , cosК12 = ———— .

IК12 IК12² UК12IК12

Подібно визначаються параметри для схем рис. 8.2, б, в, г.

Визначені дані заносяться в табл. 8.3

Таблиця 8.3 – Параметри короткого замикання

Схема

досліду,

рисунок

UК,

В

IК,

А

PК,

Вт

ZК,

Ом

RК,

Ом

XК,

Ом

cosК

8.2, а

8.2, б

8.2, в

8.2, г

Опори ZK23 , RK23 , XK23 необхідно привести до числа витків первинної обмотки:

K23 = ZK23k12² ; R΄K23 = RK23k23² ; X΄K23 = XK23k12² .

  1. Параметри трьохпроменевої заступної схеми визначаються з рівнянь:

R1 = 0,5(RK12+RK13 - R΄K23);

2 = 0,5(RK12+R΄K23 – RK13);

3 = 0,5(RK13+R΄K23 – RK12).

По подібних формулах визначаються опори X1 , X΄2 , X΄3 .

3. Зробити перевірку точності визначення параметрів заступної схеми по формулі

(R΄2+jX΄2)(R΄3+jX΄3)

ZK123 = RK123+jXK123 = R1+jX1+—————————— .

(R΄2+R΄3)+j(X΄2+X΄3)

У звіті подати:

  1. Схеми проведення дослідів.

  2. Результати вимірів.

  3. Розрахунок параметрів заступної схеми.

  4. Заступну схему триобмоткового трансформатора з указівкою на ній чисельного значення параметрів.

Лабораторна робота № 9

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.