Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
R_ 8.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
704 Кб
Скачать

Карта основної інформації

Шифр компанії

Номер позиції

Показники

Період № … з … по …, %

Період № … з … по …, %

Період № … з … по …, %

Разом за квартал

1

Загальна вартість продажів мінус податок на додану вартість і кредити

%

%

%

%

2

Матеріали та закуплені деталі

%

%

%

%

3

Загальний дохід (позиція 1 мінус позиція 2)

%

%

%

%

4

Загальна кількість працівників з урахуванням працівників, зайнятих неповний робочий день

%

%

%

%

5

Загальні фонди заробітної плати та окладів

%

%

%

%

6

Загальна вартість придбаних за межами підприємства послуг

%

%

%

%

7

Амортизаційні відрахування

%

%

%

%

8

Загальна вартість (позиція 5 + позиція 6 + позиція 7)

%

%

%

%

9

Середній розмір запасів

%

%

%

%

10

Чистий прибуток (позиція 3 мінус позиція 8)

%

%

%

%

Відсоткові відношення за кожен місяць визначені відповідно до попереднього періоду, а відсоткове відношення за квартал — до попереднього кварталу.

На основі даних карти основної інформації та відповідно до її позицій заповнюється карта економічної динаміки (табл. 8.7).

Таблиця 8.7

Карта економічної динаміки

Номер індексу

Індекс продуктивності

Ваша компанія

Порівняння показників компанії

Середній

Нижчий

Вищий

1

Продуктивність загальних доходів

1,21

1,14

1,06

1,21

2

Продуктивність прибутку

0,1

0,07

0,03

0,12

3

Прибуток до продажів, %

5,8

3,9

2,1

5,8

4

Обсяг продажів на одного працівника (фунтів стерлінгів)

1921

1437

953

1921

5

Загальні доходи на одного працівника (фунтів стерлінгів)

1073

916

799

1073

6

Оклади плюс заробітна плата до обсягу продажів на одного працівника

31,6

37,5

31,6

43,4

7

Придбані послуги до загального доходу

0,18

0,32

0,18

0,48

8

Швидкість оборотності запасів

0,2

0,18

0,1

0,4

Після здійснення первісної діагностики повинно бути виконано більш детальне дослідження проблем продуктивності в організації, яке б включало такі етапи:

  • обговорення результатів первісної діагностики за участю ме­неджерів, які представляють структурні підрозділи організацій;

  • визначення сфер, функцій, структурних підрозділів, методів і продукції, які в сукупності складуть підсистему дослідження.

Таке дослідження повинно бути узгоджено з вищим керівництвом організації. При цьому потрібно буде узгодити цілі підсистеми, визначити основний напрямок її виробничо-комерційної діяльності та максимальну виробничу потужність, а також чинники, що впливають на динаміку загальної продуктивності. У результаті виконання цих етапів повинен бути вироблений план дій щодо підвищення продуктивності.

Наведемо приклад порівняння показників трьох компаній ФРН і чотирьох — Великобританії. Компанії виробляють інструмент ливарні форми.

Приклад порівняння показників фірм у секторі виробництва ливарних форм. Економічні показники, зібрані в німецьких ком­паніях і здійснені на їхній основі розрахунки, наведено в табл. 8.8.

Таблиця 8.8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]