Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Самостійна робота хімія 2 курс CТС 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
728.58 Кб
Скачать

Завдання – 6

1. Доведіть, що вище означений елемент являється неметалом, визначте його валентність:

а) № 53, б) № 34, в) № 33

2.Складіть іонні рівняння реакцій між електролітами:

а) 1) Be(OH)2 + HCl …

2) FeCl3 + Ca(OH)2

б) 1) Sr(OH)2 + HNO3

2) H3PO4 + K2CO3

в) 1) Al(OH)3 + H2 SO3

2) Cu2SO4 + NaOH ...

3.В який колір і чому буде мати лакмус у розчинах солей:

а) Калій сульфід, калій хлорид;

б) калій нітрат, літій фосфат;

в) цинк йодид, калій йодид.

4.Напишіть рівняння електролізу на вугільних електродах для водних розчинів солей:

а ) Натрій сульфат;

б ) купрум сульфат;

в ) аргентум нітрат.

5. Один з видів бронзи містить мідь ( масова частка Х%), олово ( У%). Під дією концентрованої азотної кислоти на зразок бронзи масою m г. виділився оксид азоту ( ІV). Визначте об`’єм добутого газу за нормальних умов.

варіант

Х% Сu

У%) Sn

m г. сплаву

а

78%

11%

10

б

85%

14%

25

в

80%

18%

56

Завдання – 7

1.ЩО спільного у електронній будові і хімічних властивостях мають елементи

а) Li, Na, K, Rb;

б) Be, Mg, Ca, Sr ;

в) B, Al, Ga, Zn.

2. Складіть молекулярні, іонно-молекулярні і скорочені іонні рівняння реакцій між електролітами:

а) 1) CH3COOH + NH4OH ...

2) KHS + H2SO4

б) 1) HNO3 + NH4OH

2) Zn(NO3)2 + KOH

в) 1) Ca(OH)2 + CO2

2) H2S + NH4OH ...

3.Які з наведених солей будуть гідролізувати в водних розчинах? Наведіть рівняння реакцій гідролізу, з`ясуйте, яке середовище матимуть розчини солей:

а) алюміній сульфат, літій сульфат;

б) ферум (II) сульфат, калій нітрат;

в) манган(ІІ) хлорид, цезій хлорид.

4. Чому оксиди металів називають основними? Доведіть їх основність за допомогою рівнянь реакцій для оксидів:

а ) кальцій оксид;

б ) натрій оксид;

в ) калій оксид.

5. Вапняк масою m (кг) з масовою часткою карбонату кальцію х% прожарили в печі. До твердого залишку додали надлишок води. Яку масу гідроксиду кальцію отримали? Скільки будівничого розчину можна з нього отримати, якщо він містить 20% Ca(OH) ?

варіант

m CaCO3 , кг

Х%

W%

а

1,5

90

20

б

50

95

20

в

120

97

20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.