Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Rhetoric_Book.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
2.43 Mб
Скачать

Список умовних позначень назв друкованих видань

БЦ – Без Цензури

Б – Бульвар

ВВ – Вечірні Вісті

ВЗ – Високий Замок

ГА – Газета Аргумент

ГП-У– Газета по-українськи

Д – День

ДТ – Дзеркало тижня

Е – Експрес

ЛГ – Львівська газета

МГ – Молода Галичина

К – Корреспондент

ПіК – Політика і Культура

П – Поступ

Р – Ратуша

С – Сегодня

СлП – Слово Просвіти

Т-П – Телепростір

УМ – Україна молода

Предметний покажчик

Автостереотип 147, 155, 156

Аксіоназви 53

Алегорія 44

Ампліфікація 38

Анафора 40, 41

Антитеза 35, 37, 41

Апосіопеза 35, 40

Аргумент 10, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 89, 96, 97, 111, 124, 129, 134, 135, 136, 137

Аргументація 4, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 37, 40, 94, 96, 97, 124, 125, 134

Асиндетон 40, 42

Астеїзм 47

Гетеростереотип 155

Гіпофора 35, 36

Гомеологія 40, 41

Гомілетика 5

Градація 35, 38, 136

Дедукція 19, 24, 97

Демонстрація 14, 24, 32, 139

Дефініція 28, 29, 30, 67, 116, 137

Диспозиція 19

Дисфемізм 51, 52

Діалектика 6, 7, 12

Діасирм 47

Дубітація 35, 36

Евфемізм 49, 50, 51

Екземпляр 150

Еліпс 42

Елокуція 19

Ентимема 24, 25

Епітет 44

Еристика 6, 7

Етос 18, 34

Ідентифікація 17, 20, 22, 23, 24, 25, 72, 73, 93, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 144, 151

Ідеологічний фантазм 112

Ідеологія 14, 16, 50, 61, 86, 90, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 128, 130

Ізоколон 35, 40, 43

Інвенція 17

Індукція 19, 24, 25, 26, 149

Інокуляція 135

Інтерпеляція 108

Іронія 43, 46, 47, 49, 61, 63, 111, 113

Каламбур 53, 90

Канони риторики 17

Когнітивний дисонанс 135, 136, 138

Концесія 35, 36, 37

Корекція 35, 38, 51, 61, 159, 160

Критицизм жанровий 16

Критицизм історичний 16

Критицизм неокласичний 15

Критицизм феміністичний 17

Ланцюговий повтор 40, 41

Літота 43, 48

Логос 18, 19

Мейозис 48

Метафора концептуальна 74

Метафора лінгвістична 75

Метафора синестетичні 76

Метафоричний сценарій 77, 78, 81, 83, 96

Метафоричні вирази 71, 72, 73, 74, 75, 96

Метонімія 43, 44, 45, 46

Неориторика 11, 12, 13, 15

Оксиморон 35, 39

Парадокс 8, 9, 23, 47, 108, 112, 152

Парафраз 29, 43, 48, 49, 50

Парентеза 35, 40

Пароніми 53

Парономазія 53

Парцеляція 40, 43

Патос 18

Персоніфікація 44, 45, 61, 69, 93

Персуазивна комунікація 17, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 139

Поле аргументації 31

Полісиндетон 40, 41

Пролепсис 35, 37

Просіопеза 35, 40

Прототип 149, 150

Псевдодедуктивний процес 96

Риторика 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 31, 35, 36, 43, 119, 124, 138

Риторичне запитання 35, 36

Риторичне звертання 35, 36

Риторичний критицизм 3, 11, 15, 16, 20, 32

Семантичного диференціала методика 156

Силогізм 8, 24, 25, 27, 28

Символ 21, 22, 44, 60, 69, 125, 150, 158

Синекдоха 46

Синестезія 76

Синтаксичний паралелізм 40, 41

Софістика 6, 7

Соціальних дистанцій шкала 156, 157

Соціального навчання теорія 131, 132

Стереотип 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161

Тавтологія 39, 40

Топіки 17

Тропи 35, 43, 44, 46, 47, 58, 69, 70, 73, 98

Упередження 13, 18, 146, 155, 156, 161

Установка 17, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 136, 137, 138, 154, 156

Уявлення 5, 12, 21, 24, 26, 28, 31, 45, 47, 48, 58, 67, 74, 75, 76, 94, 96, 98, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 115, 117, 123, 125, 126, 131, 133, 134, 135, 136, 142, 144, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159

Фаворитизм інгруповий 155

Фігури думки 35, 39

Фобії соціальні 147

Хіазм 40, 41

Цільова аудиторія 19, 20, 21

Цінності інструментальні 101

Цінності термінальні 101

ЗМІСТ

Риторичний критицизм і сфера масової комунікації 3

Метаморфози риторики на шляху з античності в постмодерн 4

Неориторика: повернення до діалектичних джерел 11

Риторичний критицизм: теорія жанрів і цілей сучасного персуазивного повідомлення 15

Канони досконалого мовлення в інтерпретації сучасних риторик 17

Цільова аудиторія та ідентифікаційні стратегії у публічній комунікації 19

Аргумент у мас-медійному дискурсі 23

Фігуративні засоби в риториці 34

Метафорична концептуалізація світу у дискурсі мас-медіа 57

Варіативність метафоричного дивертисменту 58

Метафора у мережі означників культури 60

Природа і структура метафори 67

Когнітивні можливості метафоричного вислову 73

Сценарій – семантичне “гніздо” метафори 77

Типові метафоричні сценарії у політичному дискурсі 81

Метафори самоідентифікації і персоналізація ірраціонального актанта 91

Комунікативні функції метафори 94

Ідеологічний критицизм та аналіз систем вартостей 100

Антропологічна природа і психологічна сила вартості 101

Історичні варіанти трактувань поняття ідеології 105

Теорія персуазивної комунікації та уявлення про соціальний вплив 123

Соціально-психологічні основи теорії персуазивного мовлення 124

Теорія соціального навчання – модель позитивних комунікативних ефектів 131

Інокуляційна теорія впливу медіа (теорія “щеплення”) 133

Теорія когнітивного дисонансу 135

Змусити людину сказати “так” 139

Стереотипи у практиці соціального оцінювання і мас-медійному комунікативному просторі 143

Список умовних позначень назв друкованих видань 164

Предметний покажчик 165

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]