Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т-11 Прав-во КрП.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
208.38 Кб
Скачать

4. Звільнення від покарання та його відбування ( Роздiл хiі ).

Стаття 75. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням

Стаття 76. Обов’язки, якi покладає суд на особу, звiльнену від вiдбування покарання з випробуванням

Стаття 77. Застосування додаткових покарань у разi звiльнення вiд вiдбування основного покарання з випробуванням

Стаття 78. Правовi наслiдки звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням

Стаття 79. Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до семи років

Стаття 80. Звiльнення вiд вiдбування покарання у зв’язку iз закiнченням строкiв давностi виконання обвинувального вироку.

Стаття 81. Умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання

Стаття 82. Заміна невiдбутої частини покарання бiльш м’яким

Стаття 83. Звiльнення вiд вiдбування покарання вагітних

жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв

Стаття 84. Звiльнення вiд покарання за хворобою

Стаття 85. Звiльнення вiд покарання на пiдставi закону України про амнiстiю або акта про помилування

Стаття 86. Амнiстія

Стаття 87. Помилування

5. Особливостi кримінальної вiдповiдальностi I покарання неповнолiтнiх.

Неповнолiтнi за кримiнальним законом отримують особливий правовий статус.

По-перше, кримiнальнiй вiдповiдальностi пiдлягають тi неповнолiтнi, яким до вчинення злочину виповнилося шiстнадцять рокiв.

По-друге, у вiцi вiд чотирнадцяти до шiстнадцяти рокiв, пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi не всi особи, що вчинили злочини, а лише тi, якi вчинили найнебезпечнiшi злочини. Законодавець при цьому виходить з мiркування, що неповнолiтнiй вiк накладає вiдбиток на особу правопорушника. Тому до молодих право порушвикiв не застосовується кримiнальна вiдповiдальнiсть за поширенi, але не надто небезпечнi злочини. Вiдповiдальностi пiдлягають особи у вiцi вiд чотирнадцяти до шiстнадцяти рокiв лише за вчинення таких злочинiв:

— проти життя та здоров’я особи — умисне вбивство (статтi 115—117), умисне тяжке тiлесне ушкодження (ст. 121), умисне середньо тяжкостi тiлесне ушкодження (ст. 122);

— проти статевы свободи та статевої недоторканностi особи — згвалтування (ст. 152), насильницьке задоволення статевої пристрастi неприродним способом (ст. 153);

— проти основ нацiональної безпеки, зокрема, посягання на державного чи громадського дiяча (ст. 112); диверсiю (ст. 113);

— проти волi, честi та гiдностi особи. Наприклад захоплення заручнккiв (ст. 147);

проти власностi — крадiжку (ст. 185); грабiж (ст. 186); розбiй (ст. 187); вимагання (ст. 189); умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194);

11

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]