Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т-10 Прав-во ФП.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
202.75 Кб
Скачать

3. Поняття та значення бюджету для функціонування держави.

Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;

Державний бюджет України - це загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередкування свого функціонування, але це визначення бюджету застосовується тоді, коли йде мова про фінансування державних потреб. На практиці величезна маса коштів, про яку йдеться в Бюджетному кодексі України ніколи в цілісному вигляду не існує, оскільки відразу після надходження коштів на бюджетний рахунок вони використовуються на фінансування державних потреб. Бюджет - це лише форма утворення, план формування централізованого фонду коштів і його використання. Це великий кошторис, розпис доходів і видатків, який повинен бути узгоджений по термінах надходження і використання коштів.

Державний бюджет завжди був інструментом впливу на розвиток економіки.

Бюджет розглядають як:

а) центральну ланку фінансової системи. Як зазначалось вище бюджети посідають провідне місце у фінансовій системі України. Бюджету належить центральне місце у фінансовій системі, бо через бюджет здійснюється розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту та національного доходу у всій його повноті, тобто іншої ланки, яка б могла забезпечити в такому масштабі розподільчі та перерозподільчі процеси в державі не існує. Як незалежна держава Україна склала проект бюджету на 1992 рік.

б) правову категорію. Затвердження бюджету і прийняття закону про нього - це два самостійних процесуальних документи. Тому не слід розуміти під бюджетом держаний акт, який його встановлює.

Відповідно до ст.86 Конституції України ВРУ затверджує бюджет в формі закону, який має загальнообов'язкове значення, вищу юридичну силу.

Види бюджету :

1) Державний бюджет - це економічні відносини між державою і суб'єктами всіх форм власності і окремими громадянами з приводу формування централізованого фонду коштів, що спрямовується на виконання загальнодержавних завдань і функцій.

2) Місцеві бюджети - це економічні відносини між представницькими органами, органами місцевого самоврядування, що репрезентують інтереси населення та суб'єктами всіх форм власності та окремими громадянами з приводу формування централізованого фонду коштів даної місцевої ради, які спрямовуються на розвиток місцевого господарства, соціальної сфери, утримання апарату влади і управління.

Всього місцевих бюджетів в Україні понад 10 тисяч.

Значення бюджету:

1. Економічне - бюджет - це план утворення і витрачання коштів, які необхідні для задоволення потреб держави;

2.Політичне - бюджет розробляється органами виконавчої влади (Кабінет Мініст­рів. Міністерство фінансів) та затверджується органами законодавчої влади (ВРУ);

3. Правове - бюджет приймається у формі закону.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]