Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Литовченко_НЕ_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
2.24 Mб
Скачать

7.2. Термінологічний словник

Державне управління – специфічна діяльність держави, що дістає вияв у функціонуванні її органів, які безперервно, планомірно, владно впливають на суспільну систему з метою її вдосконалення відповідно до державних інтересів.

Державне регулювання економіки – це вплив держави на соціально-економічний розвиток країни.

Методи державного регулювання економіки — це способи впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення умов їхнього ефективного функціонування відповідно до напрямків державної економічної політики.

7.3. План семінарського заняття (4 години)

 1. Поняття та головні ознаки державного управління.

 2. Сутність, цілі і функції держави.

 3. Принципи державного управління.

 4. Державне регулювання економіки як функція управління.

 5. Об’єкти і суб’єкти державного регулювання економіки.

 6. Методи прямого та побічного впливу на соціально-економічні процеси.

 7. Світовий досвід державного регулювання економіки.

 8. Державний бюджет. Його роль та функції в економіці.

 9. Податки як інструмент державного регулювання національної економіки.

 10. Цінове регулювання національної економіки.

 11. Антиінфляційне регулювання національної економіки.

  1. Теми рефератів

 1. Державне регулювання експортно-імпортних операцій.

 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 3. Важелі державної підтримки розвитку НТП (податкові пільги, застосування політики прискореної амортизації тощо).

 4. Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров'я, побутового обслуговування населення.

 5. Необхідність державного регулювання підприємництва.

 6. Державне регулювання науково-інноваційної діяльності.

 7. Державне екологічне регулювання.

7.5. Завдання для самостійного виконання

Використовуючи матеріали офіційного сайту Кабінету Міністрів України// http://www.kmu.gov.ua/control/uk складіть таблицю «Переваги та недоліки нового податкового кодексу України», в якій зазначте позитивні та негативні, на вашу думку, зміни в податковому законодавстві України. Зробіть висновки.

Методичні рекомендації:

Для виконання завдання можна використати матеріали наступних періодичних аналітичних видань:

http://exclusive.korrespondent.net/investigations/1125264-nalogi-i-nalozhniki

http://news.dt.ua/news/34420

7.6. Питання для самостійного вивчення

  1. Необхідність державного регулювання цін.

  2. Роль держави у залученні іноземних кредитів.

  3. Держбюджет, як головний засіб державного регулювання економіки.

  4. Податковий кодекс України.

  5. Захист конкуренції як функція державного регулювання економіки.

  6. Теорії і школи державного управління.

  7. Центральні органи виконавчої влади: права, компетенція, функції.

  8. Місцеві державні адміністрації в системі державного управління.

  9. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні.

  10. Теоретичні моделі держави: контрактна держава, експлуататорська держава.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.