Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1-48.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
439.3 Кб
Скачать

15.Основи теорії моделювання технологічних і економічних процесів.

Процес моделювання часто застосовується при вирішенні складних проблем в управлінні, тому що дозволяє уникнути значних труднощів і витрат при проведенні експериментів у реальному житті. Основою моделювання є необхідність відносного спрощення реальної життєвої ситуації або події, разом з тим це спрощення не повинне порушувати основних закономірностей функціонування досліджуваної системи.

Економічна модель відображає взаємозв'язок окремих параметрів явищ і процесів економічного життя. В економічному прогнозуванні модель замінює неіснуючий процес (явище, об'єкт), і тому стає єдиним інструментом перевірки гіпотези про майбутній розвиток. Побудована на інформації минулого і сучасного, модель дозволяє теоретично відображати майбутнє. Економічне моделювання тісно пов'язано з математикою. По суті застосування математичних методів в економіці зводиться до побудови економіко-математичних моделей. Задача побудови економічних моделей є не щось інше, як переклад з "мови економіки" на "мову математики".Найважливіша вимога до економіко-математичної моделі полягає в її можливості адекватного відображення економічних процесів. Побудова економіко-математичних моделей - складний процес. Він потребує від дослідника глибоких знань економічної теорії, предмета дослідження, математичного інструментарію. Досвід показує, що високий рівень економіко-математичного моделювання під силу лише економістам, які вміло володіють математичним апаратом. Економіко-математична модель має пізнавальну і практичну цінність, якщо вона відповідає певним вимогам:

 -  опирається на основні положення економічної теорії;

- адекватно відображає реальну економічну дійсність;

- враховує   найбільш   важливі   фактори,   які   визначають   рівень досліджуваних показників;

-відповідає встановленим критеріям;

- дозволяє отримати такі знання, які до її реалізації були невідомими;

- бути достатньо абстрактною, щоб допустити варіювання великим числом змінних, але не настільки, щоб виникли сумніви в її надійності і практичній корисності отриманих результатів;

- задовольняти умови, які обмежують строк розв'язування задачі;

-дозволяє реалізувати її існуючими засобами.

Технологі́чний проце́с — це частина виробничого процесу, що вміщує дії зі зміни стану предмета праці.

  1. Класифікація сучасних корпоративних інформаційних систем

Различают заказные (уникальные) и тиражируемые КИС. Под заказными КИС обычно понимают системы, создаваемые для конкретного предприятия, не имеющего аналогов и не подлежащие в дальнейшем тиражированию. Заказные системы, как правило, либо вообще не имеют прототипов, либо использование прототипов требует значительных его изменений, имеющих качественный характер. Разработка заказной КИС характеризуется повышенным риском в плане получения требуемых результатов.Тиражируемые (адаптируемые) КИС создаются по принципу "ванильного внедрения", согласно которому используется стандартный функционал с небольшими доработками в соответствие с конкретными потребностями фирмы. Проблема адаптации тиражируемых КИС (т.е. приспособления к условиям работы на конкретном предприятии) в том, что в конечном итоге каждая КИС - уникальна, но сообща с тем ей присущи и общие, типовые свойства. Требования к адаптации и сложность их реализации существенно зависят от проблемной области, масштабов системы. Даже первые программы, решавшие отдельные задачи автоматизации, создавались с учетом необходимости их индивидуальной настройки по параметрам.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]