Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Verbiy_shpori_12.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.11.2018
Размер:
125.14 Кб
Скачать

1. Основні фізичні властивості рідини. Характеристика руху рідини

Переріз потоку рідини, перпендикулярний до його осі, наз. живим або поперечним перерізом потоку.

К-сть рідини, яка протікає в одиницю часу через живий переріз потоку, наз. її витратою.

Витрати:

-об’ємна

-масова

Вязкість – властивість реальних рідин чинити опір силам, що зсуваються.

Густина – маса одиниці об’єму рідини.

Питома вага – вага одиниці об’єму рідини.

Характеристика руху.

В гідродинаміці рідина вважається безперервним суцільним середовищем.

Рух рідини характеризується ш-стю часток і гідравлічним тиском.

Якщо ш-сть руху часток рідини і тиск у всіх точках простору протягом певного часу залиш. незмінними, то це стаціонарний рух. Течія залиш. незмінною у будь-якому місці потоку, а всі величини, які впливають на рух часток рідини не залеж. від часу.Ш-сть стац. руху рідини є функцією координат в просторі.

На відміну від стац., при несталому русі величини, які впливають на рух, змін. в часі. Ш-сть руху рідини при несталому русі буде змін. залежно від часу у кожній точці й при переході із цієї точки в будь-яку іншу. Тобто ш-сть руху рідини є функцією координат в просторі і часі.

Лінія, яка характеризує напрям руху ряду послідовно розташованих часток рідини у даний момент часу, наз. лінією струму.

Види руху потоку рідини:

1. Ламінарний або струминний (іпорядкований, шаровий) – рух, за якого всі часточки рідини рухаються по парал. траєкторіях, коли окремі шари ковзають один відносно другого.

2. Турбулентний – неупорядкований рух, за якого окремі часточки рідини переміщ. по заплутаних, складних, хаот. траєкторіях, які весь час змін. в одному напрямку.

2. Характеристика осн. Технолог. Етапів в-ва борошна

Технологія виробництва борошна передбачає очищення зерна і його підготовку до помелу в зерноочисному та розмельному відділеннях.

У підготовчому відділенні із зернової маси виділяють органічні та неорганічні домішки за допомогою сепараторів та аспіраторів. Від бруду, пилу та оболонку видаляють використовуючи для цього оббивні, щіткові та мийні машини.

В процесі обробки зерна в зерноочисному відділенні змінюється тільки його зольність – зменшується на 0,10 – 0,15%.

після очищення зерна другою важливою операцією підготовки зерна до помелу є кондиціювання.

Що таке кондиціювання – це насищення зерна вологою, при якому посилюється еластичність оболонок та послаблюються зв’язки між оболонкою та ендоспермом, змінюються біологічні властивості.

Розрізняють холодне та гаряче кондиціювання зерна. Найпоширенішим способом є холодне кондиціювання. (пояснити хол.гар.)

Дальше через магнітні сепаратори зерно надходить у розмельне відділення.

У борошномельному виробництві помелом називається сукупність пов’язаних між собою операцій з переробки зерна на борошно.

Помели бувають разові та повторювальні (багаторазові).

При разовому помелі борошно отримують одноразовим пропусканням зерна через розмелювальну машину. Товарне борошно таким способом не виготовляють. При повторному помелі борошно отримують багаторазовим і послідовним пропусканням зерна і його частин через розмелювальні машини.

Повторні помели включають такі операції: подрібнення і розмелювання зерна, сортування розмеленого продукту за розмірами і масою частинок, видалення оболонкових частинок (висівок), формування товарних сортів борошна. Розрізняють два види повторного помелу: низький (простий, оббивний) і високий (сортовий, складний). Низький повторний помел здійснюють у низькому режимі роботи вальців. Подрібнюють зерно на трьох-чотирьох системах одним етапом. Борошно, добуте з усіх систем, об'єднують (змішують) в один сорт. Низьким повторним помелом одержують пшеничне оббивне, житнє оббивне і обдирне борошно. Від оббивного борошна висівки не відбирають. При одержанні обдирного борошна відбирають 9% висівок.

Білет №7

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.