Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Осцилограф.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Контрольні питання.

1. Назвіть основні складові осцилографу

2. Як побудована та діє електронно- променева трубка?

3. Що таке термоелектронна емісія і в яких пристроях вона використовується?

4. Як здійснюється керування яскравістю та фокусом пучка електронів у трубці?

5. Для чого призначений генератор розгортки і як він діє?

6. Намалюйте залежність напруги розгортки від часу.

7. Як визначити період гармонічного процесу за допомогою осцилографа?

8. Що таке чутливість осцилографа?

9. Як визначити амплітуду та ефективне значення напруги гармонічного процесу за допомогою осцилографа?

10. Що таке «фігури Ліссажу»?

11. Як отримати на екрані осцилографа фігури Ліссажу?

12. Як за допомогою фігур Ліссажу встановити різницю фаз двох взаємно перпендикулярних коливань електричної напруги ?

13. Назвіть основні галузі використання осцилографа .

Література

  1. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М., Габа В.М., Гончар Ф.М. Курс фізики (для інженерів). Підручник.-Львів: Афіша, 2003.- 376с.

  2. Трофимова Т.И.Курс физики: Учебное пособие для вузов.-15-изд.стер. М.:Высш.шк.,2008.-542с.: ил.

6